Naziv projekta: 5. ansambl

Europski socijalni fond

Cilj projekta:

Aktivno uključivanje mladih osoba s invaliditetom od 15 do 25 godina u kulturno umjetničke aktivnosti te informiranje i senzibiliziranje šire javnosti o mogućnostima i koristima uključivanja mladih s invaliditetom u kulturne aktivnosti te koristima za njihov osobni razvoj i socijalnu uključenost.

Trajanje projekta: veljača 2018. – kolovoz 2019.

Opis:

Projekt 5. ansambl inicira uključivanje mladih s poteškoćama u razvoju i invaliditetom u tržište rada kroz pripremne kulturno-umjetničke aktivnosti koje će rezultirati usvojenim vještinama, radnim navikama i novim znanjima potrebnim za rad u kazalištu.

Projekt je vezan i uz provedbu projekta Europske prijestolnice kulture kojem je jedan od ciljeva i doprinos povećanom i aktivnom sudjelovanju građana u kulturnim aktivnostima, s posebnim naglaskom na uključenje osoba s invaliditetom i drugih ranjivih socijalnih skupina.

Koncept projekta je vezan uz Luku različitosti, programski pravac EPK 2020 koji svima daje pravo na osobnost, različitost i uključenost. Različitošću, marginaliziranim i isključenim članovima društva te onima koji su u riziku od isključivanja po bilo kojoj osnovi (rasnoj, spolnoj, dobnoj, ekonomskoj, osnovi zdravstvenog stanja ili invaliditeta itd.) posebno se bavi programski pravac Kuhinja kojem je cilj raditi na uključivanju onih isključenih iz kulture, ne samo u smislu publike za kulturna događanja već i kao aktivnih kreatora kulturnih sadržaja.

Projektne aktivnosti:

Projekt se sastoji od šest kreativnih radionica: igra i kreativnost, scenski pokret, gluma, scenski glas i govor, kostimografija i dizajn promotivnog materijala.

Glavni je cilj kreativnih radionica razbijanje treme i straha od javnog nastupa s ciljem jačanja samopouzdanja i ostvarenja vlastitih potencijala, a osim toga omogućuje polaznicima bolje upoznavanje sa svojim tijelom, razvijanje artikulacije i komunikacijskih vještina, razvoj kreativnih potencijala i identiteta te steći vještine potrebne za rad na budućim kazališnim produkcijama.

U realizaciji aktivnosti sudjelovat će brojni kvalificirani stručnjaci i voditelji radionica, koji će raditi s mladima godina na osposobljavanju za sudjelovanje u izvedbenim aktivnostima kazališne umjetnosti.

Partneri:

  • Grad Rijeka, nositelj projekta
  • Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, partner
  • Centar za odgoj i obrazovanje Rijeka, suradnik

Program iz kojeg se financira:

Strukturni fondovi – Europski socijalni fond – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. –  2020.

Nadležno tijelo:

U sklopu poziva “Umjetnost i kultura za mlade” koji je raspisalo Ministarstvo kulture RH

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 797.785,15 kuna bespovratnih sredstava od čega je iznos EU potpore 678.117,38 kn.

Povezane novosti

Ponedjeljak, 5. ožujak 2018.

Prijavite se na kreativne radionice Projekta 5. ansambl HNK ivana pl. Zajca

Grad Rijeka i HNK Ivana pl. Zajca u okviru provedbe projekta 5. ansambl organiziraju kreativne radionice iz područja izvedbenih i likovnih umjetnosti za mlade s teškoćama u razvoju i /ili osobe s invaliditetom, u dobi od 15 do 25 godina, s ciljem formiranja novog ansambla HNK Ivana pl. Zajca, kojeg će činiti upravo spomenute skupine.

Više informacija