Naziv projekta:

Genova – Rijeka – Tehnologije (GE.RI.T.)

Genova – Rijeka – New Technologies (GE.RI.T.)

GE.RI.T. - Genova - Rijeka - Tehnologije

Cilj projekta:

Suradnja Genove i Rijeke na razvoju i primjeni novih informatičko-komunikacijskih tehnologija u funkciji poboljšanja usluga građanima i poduzetnicima putem portala Grada Rijeke. Projekt predstavlja nastavak projekta E-MuniS.

Trajanje projekta: veljača 2004. – siječanj 2006.

Proračun:

Ukupna vrijednost projekta: 470. 000 Eura

Financirano od strane Ministarstva za proizvodne aktivnosti Republike Italije

Više:

Projekt GE.RI.T.

Vezani projekti:

E-Munis