Cilj projekta:

Unaprjeđenje sustava upravljanja okolišem neiskorištenih ili nedovoljno korištenih industrijskih područja kako bi funkcionalne urbane sredine postale ugodnije mjesto za život.
GreenerSites

GreenerSites – Ekološki oporavak brownfield područja u središnjoj Europi

Trajanje projekta: 38 mjeseci (1. 6. 2016. – 31. 7. 2019.)

Opis:

Cilj projekta GreenerSites je unaprijediti upravljanje neiskorištenih ili nedovoljno korištenih industrijskih područja pomoću integriranih i održivih strategija i alata, kako bi se funkcionalne urbane sredine učinile zdravijima, čišćima i ugodnijima za život. Projekt će omogućiti projektnim partnerima razmjenu znanja i vještina o integriranom pristupu u ekološkom upravljanju brownfield područjima, kao i jačanje kapaciteta javnog sektora u planiranju i provođenju regeneracije brownfield područja te donošenju kvalitetnih i održivih mjera i alata za postojano i učinkovito ekološko planiranje. Alat koji će proizaći iz projekta GreenerSites zamišljen je kao lokacijski informacijski sustav za online suradnju javnog sektora zaduženog za oporavak brownfielda.

Projektne aktivnosti:

 • Razvoj zajedničkog geo-informacijskog alata za oporavak brownfield područja koji će se temeljiti na rezultatima preliminarnih analiza provedenih u devet funkcionalnih urbanih sredina.
 • Devet strateških akcijskih planova definiranih u dvije faze: zajednički koncept i cjeloviti plan na razini pojedinačnih funkcionalnih urbanih sredina nakon provedenih pilot-aktivnosti.
 • 11 pilot-aktivnosti kojima će se ispitivati nova i održiva tehnička rješenja za poboljšanje ekoloških učinaka brownfield područja.
 • Održavanje radionica za zaposlene u javnom sektoru i dionike projekta
 • Izrada zajedničkog edukacijskog priručnika za prijenos spoznaja proizašlih iz projekta

Projektni partneri:

 • Grad Venecija, Italija
 • ISW – Institut za strukturalnu politiku i ekonomski razvoj, Njemačka
 • Općina Celje, Slovenija
 • Razvojna agencija Mazovia, Poljska
 • Općina Solec Kujawsky, Poljska
 • Veneto regija, Italija
 • Lučka uprava Rijeka, Hrvatska
 • Lučka uprava Venecija, Italija
 • Grad Bydgoszcz, Poljska
 • Grad Rijeka, Hrvatska
 • Ministarstvo regionalnog razvoja i transporta Saska Anhalt, Njemačka

Pridruženi partneri:

 • Environment Agency Austria, Austrija
 • NICOLE – Network for Industrially Contaminated Land in Europe, Nizozemska
 • Industrial Zone of Porto Marghera, Italija
 • Municipality of Radom, Poljska
 • Regional Directorate of the Environment Protection Bydgoszcz, Poljska
 • Bydgoszcz Industrial and Technological Park, Poljska
 • Energo Ltd., Hrvatska
 • Surf Italy – Thematic working group of Reconnet on sustainable remediation, Italija
 • Metropolitan City of Venice, Italija
 • Marshall office of Kujawsko – Pomorskie Region, Poljska
 • Brownfield Authority of Saxony Anhalt, Njemačka
 • Regional Inspectorate of the Environmental Protection Bydgoszcz, Poljska
 • Slovenian Ministry of the Environment and Spatial Planning, Slovenija
 • City of Halle, Njemačka

Program iz kojeg se financira:

Interreg Central Europe

Proračun:

 • Ukupna vrijednost projekta: 3.795,769,00 €
 • Iznos potpore Europske Unije: 3.117,919,00
 • Proračun Grada Rijeke: 255.725,00 €

Službena stranica projekta:

http://www.interreg-central.eu/GreenerSites.html