Naziv projekta

Synergy – Sinergijsko umrežavanje u području visokih tehnologija s ciljem poticanja inovativnosti u Središnjoj Europi

SynergyCilj projekta

Osnovni cilj projekta SYNERGY je jačanje trenutno nedovoljno razvijenih veza između poduzeća, industrije, istraživačkih centara i kreatora politika u Središnjoj Europi te poticanje suradnje i sinergije među njima. Projektom će se analizirati prethodno financirani i provedeni projekti te će se institucije koje su sudjelovale u projektima okupiti u tri perspektivna sektora modernih industrijskih tehnologija (KPA – Key Project Areas): aditivna proizvodnja i 3D printanje, mikro i nanotehnološki procesi i materijali te industrija 4.0.

Trajanje projekta

1.kolovoza 2017. – 31. listopada 2020.

Opis projekta

Institucije i klasteri iz svakog od navedenih područja formirat će sinergijske mreže temeljene na novoj metodologiji procjene projekata te na online alatu za matchmaking. Također, kroz projekt će se definirati novi servisi za crowdinnovation koji će biti testirani u sklopu projektnih pilot akcija. Projektne će aktivnosti, kao rezultat navedenoga, potaknuti stvaranje inovativnih usluga i olakšati međunarodnu suradnju u industrijskom sektoru.

Ciljne skupine uključuju: visokoobrazovne i znanstvene institucije, mala i srednja poduzeća, poduzetničke potporne institucije (gospodarske i obrtničke komore,  inkubatori, uredi za transfer tehnologije, centri za inovacije i sl.), jedinice regionalne i lokalne samouprave, širu javnost.

Rezultati projekta

 • uspostava inovativnih sinergijskih mreža među uključenim akterima i on line rješenja za matchmaking
 • uspostava crowdfunding i crowdsourcing platforme za potporu inovacijama u Središnjoj Europi – Synergic Crowd Innovation Platform (SCIP)
 • stvaranje regionalne strategije o crowdinnovation

 

Partneri

Projektni partneri:

 • Wroclaw University of Technology, Poljska
 • PROFACTOR GmbH, Austrija
 • Technical University Chemnitz, Cluster of Excellence MERGE, Njemačka
 • Jožef Stefan Institute, Slovenija
 • Karlsruhe Institute of Technology, Njemačka
 • STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o., Hrvatska
 • Centre of Research and Technological Innovation, s.r.l., Italija

 

Pridruženi partneri

 • Upper Austrian Research GmbH, Austrija
 • Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ), Njemačka
 • microTEC Südwest e.V., Njemačka
 • Lower Silesian Chamber of Commerce, Poljska
 • Grad Rijeka, Hrvatska
 • Chamber of Industry and Commerce Karlsruhe (CCI Karlsruhe), Njemačka
 • Business Upper Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH, Austrija
 • Marshal’s Office of Lower Silesia, Poljska

 

Proračun

 • Ukupna vrijednost projekta: 1.805.841 eura
 • Proračun za Step Ri: 128.750 eura

Program iz kojeg se financira

Interreg Central Europe 2017-2020

Službena stranica projekta

https://www.interreg-central.eu/Content.Node/SYNERGY.html

Kontakt za više informacija

STEP RI znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci d.o.o., STEP RI,
email: synergy@uniri.hr

Vezane novosti