Naziv projekta:

Učimo ih za njihovu budućnost: podrška i osnaživanje učitelja i ravnatelja u izgradnji održive i demokratske škole

Teach them for their future: support and empowerment of teachers and principals for building sustainable and democratic schools

Trajanje: ožujak 2019. godine – lipanj 2021.

Cilj projekta:

Cilj projekta jest doprinijeti održivom razvoju lokalnih zajednica i poboljšanju kvalitete života kroz razmjenu znanja i iskustava. Projekt u fokus stavlja izgradnju kapaciteta i razvijanje kompetencija učitelja i ravnatelja čime gradimo kvalitetno obrazovanje i ulažemo u razvoj čitave lokalne zajednice.

Projektne aktivnosti:

U suradnji triju hrvatskih i jedne švicarske organizacije civilnog društva te dviju jedinica lokalne i regionalne samouprave provest će se nekoliko obrazovnih programa s ciljem pružanja podrške i osnaživanja učitelja i ravnatelja u izgradnji održive i demokratske škole. Navedena sinergija civilnog sektora, lokalnih vlasti i odgojno-obrazovnih djelatnika predstavlja dodanu vrijednost ovog projekta. Naime, ti će stručnjaci, ustanove i institucije uložiti sredstva, kompetencije i iskustvo  kako bi se osigurao napredak obrazovnog sustava u našoj zajednici te dao doprinos obrazovanju učenika da postanu subjekti, a ne objekti društva u kojem žive.

Također, valja istaknuti kako je projekt osmišljen i koncipiran kao nadogradnja na riječki model Građanskog odgoja i obrazovanja (GOO) koji se u školama provodi od 2016. godine.

Nositelj: Forum za slobodu odgoja

Partneri:

Grad Rijeka, Krapinsko-zagorska županija, Centar za mirovne studije, Gong, švicarska udruga Verein MUNTERwegs

Izvor financiranja:

Švicarsko-hrvatski program suradnje i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

Vrijednost projekta:

1.456.956,34 kuna

Kontakt osoba za više informacija:

Lana Golob
E-mail: lana.golob@rijeka.hr
Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Grada Rijeke

Projekt financira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Ovaj sadržaj isključiva je odgovornost projektnog tima i ne odražava nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.