Pravo na ovu naknadu ostvaruju kandidati koji dobiju najmanje 10% važećih glasova birača od ukupnog broja birača koji su izašli na izbore.

Naknada troškova izborne promidžbe za izbor gradonačelnika i zamjenike gradonačelnika Grada Rijeke – Lokalni izbori 2021

 

KANDIDAT 1.      KRUG 2.      KRUG UKUPNO

 

Marko Filipović

 

60.000,00 kn

 

12.000,00 kn

 

72.000,00 kn

 

Davor Štimac

 

31.934,84 kn

 

10.027,51 kn

 

41.962,34 kn

 

Josip Ostrogović

 

28.005,01 kn

 

Marin Miletić

 

22.426,07 kn

 

Nikola Ivaniš

 

22.035,09 kn