Gradonačelnik Rijeke od 2000. godine, trenutno u svojem šestom mandatu. Po struci je magistar prirodnih znanosti. Član je SDP-a od 1990.

Vojko Obersnel

Osnovni podaci

Rođen je 25. ožujka 1957. u Rijeci.

Stručna sprema:

 • diplomirao 1980. godine na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
 • završio poslijediplomski studij iz medicinske genetike na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, te poslijediplomski studij prirodnih znanosti na Prirodoslovno matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekao titulu magistra prirodnih znanosti

Radno iskustvo:

 • 1982 – 1997. Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci
  – uključen u nastavu iz nekoliko kolegija
  – istraživački rad iz područja genetike i ekologije
  – suradnik na dva znanstveno istraživačka projekta
  – voditelj jednog stručnog projekta iz područja ekologije
 • od 1984. samostalno radi u Citogenetičkom laboratoriju Medicinskoga fakulteta u Rijeci, koji obavlja dijagnostiku iz područja medicinske genetike i biodozimetrije za zdravstvene ustanove iz Primorsko-goranske i Istarske županije
 • 1997-2000. Član Poglavarstva Grada Rijeke, pročelnik Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb; koordinator projekta “Rijeka zdravi grad” – Rijeka je 1998. ušla u Europsku mrežu zdravih gradova koju čini četrdesetak gradova
 • gradonačelnik Grada Rijeke, prvi mandat 2000. – 2001.
 • gradonačelnik Grada Rijeke, drugi mandat 2001. – 2005.
 • gradonačelnik Grada Rijeke, treći mandat 2005. – 2009.
 • gradonačelnik Grada Rijeke, četvrti mandat 2009. – 2013.
 • gradonačelnik Grada Rijeke, peti mandat 2013. – 2017.
 • gradonačelnik Grada Rijeke, šesti mandat 2017. –

Dodatne aktivnosti:

 • Od 2003. – 2013. predsjednik Udruge gradova Republike Hrvatske
 • Od 2013. – član Predsjedništva Udruge gradova Republike Hrvatske;
 • Predsjednik Turističke zajednice Grada Rijeke;
 • Član Upravnoga vijeća Lučke uprave Rijeka;
 • Član UO Međunarodne udruge gradova i luka


Članstvo u stranci:

 • SDP – Socijaldemokratska partija od 1990.
 • Od 2008. do 2013. član Predsjedništva SDP-a
 • Od 24. siječnja 2010. do lipnja 2018.g. predsjednik SDP-a – Gradske organizacije Rijeka

Posebna priznanja:

 • 2003. uručeno mu je odlikovanje Reda zvijezde solidarnosti Predsjednika Republike Italije i počasna titula Commendatore
 • 2018. uručena mu je Međunarodna nagrada za izvrsnost u radu za opće dobro (ICIE International Award for Excellence in Community Service) za 2018. godinu koju dodjeljuje Međunarodni centar za inovacije u obrazovanju (International Centre for Innovation in Education – ICIE)

Strani jezici:
engleski – aktivno znanje,
talijanski, francuski, njemački – pasivno

Bračno stanje: oženjen, ima sina, diplomirao menedžment

Detaljnija biografija gradonačelnika Obersnela dostupna je na njegovoj službenoj web stranici.

Na svojoj službenoj web stranici gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel vodi razgovore sa stručnjacima o realizaciji projekata iz Strategije razvoja Grada Rijeke do 2020. godine, te piše vlastiti blog u kojem se osvrće na različita društveno-politička zbivanja u Rijeci, Hrvatskoj i Europi.

Vojko Obersnel aktivan je i na društvenim mrežama, Twitteru i Facebooku.