Upravni i stručni poslovi proračuna i financijskog poslovanja te računovodstveno-knjigovodstveni poslovi. Poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, financijskog upravljanja i kontrola, poslovi osiguranja te upravljanje Riznicom Grada.

Kontakt informacije odjela

Ante Madjerić

 

Povezane novosti

Petak, 19. veljača 2021.

Godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu

Sukladno članku 12. stavak 5. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članku 27. Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, broj 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19 i 145/20), Grad Rijeka objavljuje godišnji financijski izvještaj za 2020. godinu.

Više informacija