U Službi centralne isplate osobnih primanja obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju:

  • obračune i isplate osobnih primanja zaposlenika Grada i vanjskih suradnika,
  • obračune i isplate naknada vijećnicima, članovima radnih tijela, upravnih vijeća, stipendija, subvencija i sl.
  • centralna isplata osobnih primanja za 83 proračunska korisnika
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba centralne isplate osobnih primanja

Viša stručna suradnica 2 za obračun plaća i drugog dohotka T. +385 51 209 683 Korzo 16, Rijeka Jelenković Nina
nina.jelenkovic@rijeka.hr
Voditeljica Službe centralne isplate osobnih primanja T. +385 51 209 670 Korzo 16, Rijeka Lerga Nataša
natasa.lerga@rijeka.hr
Referentica za obračun i isplatu plaća T. +385 51 209 666 Korzo 16, RIjeka Žan Sanja
sanja.zan@rijeka.hr