U Službi likvidature i platnog prometa obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju:

  • kontrolu, obradu i evidentiranja financijske dokumentacije
  • poslovi izvršavanja financijskih transakcija Proračuna Grada i 83 proračunskih korisnika putem jedinstvenog računa riznice (kunski i devizni platni promet)
  • poslovi vezani uz kunsku i deviznu blagajnu
  • centralno vođenje evidencije danih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba likvidature i platnog prometa

Referentica likvidatorica računa i blagajnica T. +385 51 209 655 Korzo 16, Rijeka Bučić Vlasta
vlasta.bucic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica financijske operative T. +385 51 209 657 Korzo 16, Rijeka Franko Čargonja Đurđica
djurdjica.franko-cargonja@rijeka.hr
Referentica likvidatorica računa T. +385 51 209 668 F. +385 51 209 679 Korzo 16, Rijeka Klobučar Valerija
valerija.klobucar@rijeka.hr
Referentica - likvidator računa T. +385 51 209 684 Korzo 16, Rijeka Kralj Adela
adela.kralj@rijeka.hr
Viša stručna suradnica financijske operative T. +385 51 209 684 Korzo 16, Rijeka Krmpotić Petra
petra.krmpotic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica financijske operative T. +385 51 209 686 Korzo 16, Rijeka Milotić Ariana
ariana.milotic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica 2 fin.operative proračuna i proračunskih korisnika T. +385 51 209 668 Korzo 16, Rijeka Štrbac Anja
anja.strbac@rijeka.hr