U Službi likvidature i platnog prometa obavljaju se:

  • poslovi kontrole, obrade, evidentiranja financijske dokumentacije u propisane pomoćne knjige,
  • poslovi platnog prometa preko jedinstvenog računa riznice,
  • poslovi obračuna i isplate plaća zaposlenicima, obračuna i isplate dohotka od drugih samostalnih i nesamostalnih djelatnosti (naknade vijećnicima, članovima radnih tijela i upravnih vijeća, ugovora o autorskom djelu, stipendije i dr.), vođenje analitičkih kartica, izrada propisanih obrazaca, potvrda i izvješća,
  • blagajničko poslovanje i
  • vođenje pomoćnih evidencija danih i primljenih instrumenata osiguranja plaćanja.
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba centralne isplate osobnih primanja

Referentica likvidatorica računa i blagajnica T. +385 51 209 655 Korzo 16, Rijeka Bučić Vlasta
vlasta.bucic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica financijske operative T. +385 51 209 657 Korzo 16, Rijeka Franko Čargonja Đurđica
djurdjica.franko-cargonja@rijeka.hr
Referentica - likvidator računa T. +385 51 209 684 Korzo 16, Rijeka Kralj Adela
adela.kralj@rijeka.hr
Viša referentica - kontrolorka i likvidatorica računa T. +385 51 209 684 Korzo 16, Rijeka Krmpotić Petra
petra.krmpotic@rijeka.hr
Referentica za obračun i isplatu plaća T. +385 51 209 683 Korzo 16, Rijeka Kunst Zora
zora.kunst@rijeka.hr
Viša stručna suradnica financijske operative T. +385 51 209 686 Korzo 16, Rijeka Milotić Ariana
ariana.milotic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za obračun i isplatu plaća i drugog dohotka proračuna i proračunskih korisnika T. +385 51 209 670 Korzo 16, Rijeka Škoda Branka
branka.skoda@rijeka.hr
Voditeljica Službe likvidature i platnog prometa T. +385 51 209 659 Korzo 16, Rijeka Vukas Piroška
piroska.vukas@rijeka.hr
Referentica za obračun i isplatu plaća T. +385 51 209 666 Korzo 16, RIjeka Žan Sanja
sanja.zan@rijeka.hr
Skip to content