U Službi analitičkog knjigovodstva prodanih stanova obavljaju se računovodstveni poslovi koji obuhvaćaju:

 • analitičko knjigovodstveno praćenje prodanih stanova po ugovorima o prodaji stanova sukladno proračunskom računovodstvu i pratećim propisima i to za:
  – stanove prodane temeljem Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
  – stanove prodane temeljem Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine,
  – stanove prodane temeljem Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i članovima obitelji poginulog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja (“Službene novine” broj 35/01)
  – stanove u vlasništvu Grada (prodaja stanova neprikladnih za stanovanje i dijelova stanova u vlasništvu Grada te stanova u zgradama u kojima je Grad vlasnik jednog stana)
 • prijavljivanje i praćene tražbina kod likvidacija, redovnih stečajeva, prethodnih postupaka i eliminacijskih sumarnih stečajeva
 • servisi građanima, pravnim i fizičkim osobama registriranim za obavljanje gospodarske djelatnosti, reviziji, odvjetničkim uredima, tijelima državne uprave, sudovima, sudskim vještacima i dr. (usklađivanje stanja potraživanja, IOS-i i dr.)
 • izrada mjesečnih izvještaja o stanju potraživanja po dužnicima za potrebe odjela gradske uprave
 • poduzimanje mjera naplate, suradnja sa Direkcijom stambeni poslovi i pravnom službom po tužbenim zahtjevima, planiranje prihoda po osnovu prodaje stanova.

Ovoj Službi možete uputiti:

 

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba analitičkog knjigovodstva prodanih stanova

Viša referentica analitičkog knjigovodstva prodanih stanova T. +385 51 209 671 Korzo 16, Rijeka Babić Neda
neda.babic@rijeka.hr
Referentica analitičkog knjigovodstva prodanih stanova T. +385 51 209 673 Korzo 16 Drpić Marina
marina.drpic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica analitičkog knjigovodstva prodanih stanova T. +385 51 209 671 Korzo 16, Rijeka Plenković Nataša
natasa.plenkovic@rijeka.hr
Referentica analitičkog knjigovodstva prodanih stanova T. +385 51 209 672 Korzo 16, Rijeka Šarlija Branka
branka.sarlija@rijeka.hr