Poslovi Službe za neporezne prihode obuhvaćaju:

 • utvrđivanja, praćenja i evidentiranja obveze ugovorenih na obročno plaćanje, te obveze osiguranih instrumentima osiguranja plaćanja, izdavanje dokumenata izlaznog zaduženja,
 • vođenja koncesija u suradnji s Registrom koncesija, komunalnog doprinosa, iznajmljivanja i prodaje imovine, dugoročnih poduzetničkih kredita, garantnih depozita po različitim osnovama, bankama i korisnicima, praćenje prodanih gradskih stanova i dr.
 • poduzimanja mjera naplate i izvješćivanja u razne svrhe, te planiranja i praćenja ostvarenja prihoda iz djelokruga rada, praćenja izvršavanja obveza osiguranih sredstvima osiguranja naplate duga, vođenja očevidnika postupaka i naplate te registra poslovnih subjekata,
 • izrade raznih knjigovodstvenih naloga, rješenja o povratu pogrešno ili više uplaćenih sredstava, rješenja o ovrsi, izdavanja drugih rješenja i akata u upravnom postupku, obračunavanje kamata, prijave potraživanja u predstečajnim postupcima, stečajevima i likvidacijama te poslovi otpisivanja potraživanja iz djelokruga rada,
 • izrada službenih odgovora na upite iz djelokruga rada, komunikacija s obveznicima, ostalim ustrojstvenim jedinicama, financijskim institucijama i ostalim pravnim subjektima i nadležnim tijelima te vođenja propisanih pomoćnih evidencija

Ovoj Službi možete uputiti:

 1. Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga po ugovoru o prodaji stana sklopljenom po odgovarajućoj pravnoj osnovi.
 2. Zahtjev za promjenu adrese za dostavu mjesečnih uplatnica po ugovoru o prodaji stana sklopljenom po odgovarajućoj pravnoj osnovi.
 3. Zahtjev za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava.
 4. Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga u različite svrhe za sva potraživanja Grada Rijeke.
 5. Zahtjev za otpis kamata ako se uplati glavnica u cijelosti jednokratno temeljem članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja – fizičke osobe.
 6. Zahtjev za otpis kamata ako se uplati glavnica u cijelosti jednokratno temeljem članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja – pravne osobe.
 7. Zahtjev za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja temeljem članka 7. ili članka 19. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja – fizičke osobe.
 8. Zahtjev za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga temeljem članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja –pravne osobe.
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za neporezne prihode

Viša referentica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 671 Korzo 16, Rijeka Babić Neda
neda.babic@rijeka.hr
Referentica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 660 Korzo 16, Rijeka Božić Astrid
astrid.bozic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 673 Korzo 16 Drpić Marina
marina.drpic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 673 Korzo 16, Rijeka Jelenković Nina
nina.jelenkovic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 672 Korzo 16, Rijeka Ljubičić Nataša
natasa.ljubicic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica 1 za naplatu potraživanja T. +385 51 209 984 Korzo 16, Rijeka Pašić Ilijana
ilijana.pasic@rijeka.hr
Voditeljica službe za neporezne prihode T. +385 51 209 671 Korzo 16, Rijeka Plenković Nataša
natasa.plenkovic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 983 Korzo 16; Rijeka Popović Maja
maja.popovic@rijeka.hr
Referentica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 672 Korzo 16, Rijeka Šarlija Branka
branka.sarlija@rijeka.hr
Viši stručni suradnik 2 za pravne poslove T. +385 51 209 661 Korzo 16, RIjeka Šuke Edin
edin.suke@rijeka.hr