Poslovi Službe za neporezne prihode obuhvaćaju:

 • utvrđivanja, praćenja i evidentiranja obveze ugovorenih na obročno plaćanje, te obveze osiguranih instrumentima osiguranja plaćanja, izdavanje dokumenata izlaznog zaduženja,
 • vođenja koncesija u suradnji s Registrom koncesija, komunalnog doprinosa, iznajmljivanja i prodaje imovine, dugoročnih poduzetničkih kredita, garantnih depozita po različitim osnovama, bankama i korisnicima, praćenje prodanih gradskih stanova i dr.
 • poduzimanja mjera naplate i izvješćivanja u razne svrhe, te planiranja i praćenja ostvarenja prihoda iz djelokruga rada, praćenja izvršavanja obveza osiguranih sredstvima osiguranja naplate duga, vođenja očevidnika postupaka i naplate te registra poslovnih subjekata,
 • izrade raznih knjigovodstvenih naloga, rješenja o povratu pogrešno ili više uplaćenih sredstava, rješenja o ovrsi, izdavanja drugih rješenja i akata u upravnom postupku, obračunavanje kamata, prijave potraživanja u predstečajnim postupcima, stečajevima i likvidacijama te poslovi otpisivanja potraživanja iz djelokruga rada,
 • izrada službenih odgovora na upite iz djelokruga rada, komunikacija s obveznicima, ostalim ustrojstvenim jedinicama, financijskim institucijama i ostalim pravnim subjektima i nadležnim tijelima te vođenja propisanih pomoćnih evidencija

Ovoj Službi možete uputiti:

 1. Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga po ugovoru o prodaji stana sklopljenom po odgovarajućoj pravnoj osnovi.
 2. Zahtjev za promjenu adrese za dostavu mjesečnih uplatnica po ugovoru o prodaji stana sklopljenom po odgovarajućoj pravnoj osnovi.
 3. Zahtjev za povrat više ili pogrešno uplaćenih sredstava.
 4. Zahtjev za izdavanje potvrde o stanju duga u različite svrhe za sva potraživanja Grada Rijeke.
 5. Zahtjev za otpis kamata ako se uplati glavnica u cijelosti jednokratno temeljem članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja – fizičke osobe.
 6. Zahtjev za otpis kamata ako se uplati glavnica u cijelosti jednokratno temeljem članka 28. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja – pravne osobe.
 7. Zahtjev za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te otpis ili djelomičan otpis potraživanja temeljem članka 7. ili članka 19. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja – fizičke osobe.
 8. Zahtjev za odgodu plaćanja i obročnu otplatu duga temeljem članka 7. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja –pravne osobe.
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Glavni kontakt - Službe za neporezne prihode

Služba za neporezne prihode T. +385 51 209 294 F. +385 51 209 202 Korzo 16, Rijeka Voditeljica službe
Plenković Nataša
natasa.plenkovic@rijeka.hr
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za neporezne prihode

Stručna suradnica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 671 Korzo 16, Rijeka Babić Neda
neda.babic@rijeka.hr
Referentica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 985 Korzo 16, Rijeka Božić Astrid
astrid.bozic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 673 Korzo 16 Drpić Marina
marina.drpic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 985 Korzo 16, Rijeka Ljubičić Nataša
natasa.ljubicic@rijeka.hr
Savjetnica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 984 Korzo 16, Rijeka Pašić Ilijana
ilijana.pasic@rijeka.hr
Voditeljica službe za neporezne prihode T. +385 51 209 294 Korzo 16, Rijeka Plenković Nataša
natasa.plenkovic@rijeka.hr
Referentica za naplatu potraživanja T. +385 51 209 672 Korzo 16, Rijeka Šarlija Branka
branka.sarlija@rijeka.hr
Viši stručni suradnik 2 za pravne poslove T. +385 51 209 661 Korzo 16, RIjeka Šuke Edin
edin.suke@rijeka.hr