U Direkciji za proračun obavljaju se poslovi pripreme, planiranja i izrade proračuna i projekcija proračuna, praćenja, kontrole i analiza izvršavanja proračuna te poslovi izrade izvještaja o izvršenju proračuna.

U Direkciji su ustrojene dvije službe:

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Direkcije:

  • Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87/08, 136/12 i 15/15)
  • Zakon o državnim potporama (Narodne novine br. 47/14 i 69/17)
  • Zakon o koncesijama  (Narodne novine br. 69/17)
  • Zakon o financiranju jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 127/17 i 138/20)
  • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine br. 24/13,  102/17 i 1/20)
  • Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine br. 55/09 i 139/10)
  • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokane i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne novine br. 128/09, 142/14 i 23/19)
  • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15, 87/163/18 i 126/19)
  • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10, 120/13 i 1/20)