U Direkciji za proračuna obavljaju se poslovi planiranja i izrade proračuna, praćenja izvršavanja proračuna te poslovi planiranja i evidentiranja javnih nabava Grada Rijeke.

U Direkciji su ustrojene dvije službe: