U Službi za planiranje i evidentiranje javnih nabava obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju:

  • izradu godišnjeg plana javnih nabava Grada,
  • objedinjavanje evidencije provedenih postupaka javnih nabava,
  • vođenje objedinjene evidencije o urednom ispunjenju ugovora i izdavanje potvrda izvršiteljima radova odnosno isporučiteljima robe i usluga o urednom ispunjenju ugovora prema Gradu,
  • poslovi koordinacija i sudjelovanja u provedbi objedinjenih postupaka javne nabave koji se provode za potrebe više odjela.
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za planiranje i evidentiranje javnih nabava