U Službi za proračun obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju:

  • pripremu, planiranje i izradu prijedloga proračuna i projekcija te izmjena i dopuna proračuna tijekom proračunske godine,
  • utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna,
  • praćenje i kontrolu izvršavanja proračuna,
  • izradu godišnjih i polugodišnjih izvještaja o izvršenju proračuna,
  • provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada, davanje jamstava i suglasnosti za zaduženje,
  • izračun i kontrolu fiskalnog kapaciteta Grada, praćenje zaduživanja i izradu izvješća o stanju duga.

 

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Glavni kontakt - Služba za proračun

Služba za proračun T. +385 51 209 681 Korzo 16, Rijeka Voditeljica službe za proračun
Galešić Maša
masa.galesic@rijeka.hr
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za proračun

Savjetnica za proračun T. +385 51 209 244 Korzo 16, Rijeka Cvijanović Valerija
valerija.cvijanovic@rijeka.hr