U Službi za proračun obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju:

  • planiranje i izradu proračuna i izmjena proračuna tijekom proračunske godine,
  • planiranje i praćenje likvidnosti proračuna,
  • kontrolu izvršavanja proračuna,
  • izradu polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna i godišnjeg obračuna proračuna,
  • provedbu postupaka vezanih za zaduživanje Grada i davanje jamstava,
  • izračun i kontrolu fiskalnog kapaciteta Grada, praćenje zaduživanja i izradu izvješća o stanju duga.
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za proračun

Savjetnica za proračun T. +385 51 209 244 Korzo 16, Rijeka Cvijanović Valerija
valerija.cvijanovic@rijeka.hr
Voditeljica službe za proračun T. +385 51 209 681 Korzo 16, Rijeka Galešić Maša
masa.galesic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za proračunske analize T. +385 (0) 51 209 244 Korzo 16, Rijeka Gardić Sandra
sandra.gardic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za proračun T. +385 51 209 244 Korzo 16, Rijeka Kujundžić Ivona
ivona.kujundzic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za proračun T. +385 51 209 244 Korzo 16, Rijeka Šušnjar Ivona
ivona.susnjar@rijeka.hr