U Službi za proračunske analize obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju:

  • praćenje, kontrolu i analizu dinamike izvršavanja  proračuna,
  • izradu financijskih analiza i projekcija,
  • izradu periodičnih izvještaja o stanju izvršenja proračuna (mjesečni, tromjesečni),
  • izradu prijedloga objedinjenog godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na nivou Grada, te izmjena i dopuna plana,
  • financijsko praćenje i analizu dinamike izvršavanja prihoda i rashoda projekata sufinanciranih iz fondova i programa Europske unije,
  • izradu periodičnih izvješća o financijskoj realizaciji provedbe EU projekata
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za proračunske analize

Voditeljica službe proračunske analize T. +385 51 209 986 Korzo 16, Rijeka Gardić Sandra
sandra.gardic@rijeka.hr
Savjetnica za proračunske analize T. +385 51 209 244 Korzo 16, Rijeka Kujundžić Ivona
ivona.kujundzic@rijeka.hr