U Direkciji računovodstva proračuna i gradske riznice obavljaju se poslovi računovodstva proračuna i proračunskih korisnika u jedinstvenom sustavu riznice Grada Rijeke.

U Direkciji su ustrojene dvije službe:

Zakoni i propisi koji se odnose na područje rada Direkcije: