U Službi analitičkog knjigovodstva potraživanja i obveza obavljaju se slijedeći poslovi:

  • analitičko knjigovodstvo potraživanja i obveza po svim osnovama proizašlim iz djelokruga rada svih odjela gradske uprave, u skladu s propisima iz područja proračunskog računovodstva; .
  • vođenje propisanih pomoćnih knjiga i analitičkih evidencija potraživanja i obveza, komunikacija i usklađivanje stanja s kupcima i dobavljačima
  • izrada izvještaja i analitičkih podloga iz djelokruga rada te priprema knjigovodstvene dokumentacije i podataka iz poslovnih knjiga za potrebe sudskih, ovršnih te ostalih postupaka naplate
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba analitičkog knjigovodstva potraživanja i obveza - Glavni kontakt

Služba analitičkog knjigovodstva potraživanja i obveza T. +385 51 209 217 F. +385 51 209 202 Korzo 16, Rijeka Voditeljica službe
Klepac Nataša
natasa.klepac@rijeka.hr
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba analitičkog knjigovodstva potraživanja

Viša stručna suradnica analitičkog knjigovodstva potraživanja i obveza T. +385 51 209 234 Korzo 16 Adžić Ana
ana.adzic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica analitičkog knjigovodstva potraživanja i obveza T. +385 51 209 224 Titov trg 3, Rijeka Frković Karin
karin.frkovic@rijeka.hr
Viša referentica analitičkog knjigovostva potraživanja T. +385 51 209 408 Titov trg 3, Rijeka Gugleta Dina
dina.gugleta@rijeka.hr
Viša stručna suradnica analitičkog knjigovodstva potraživanja i obveza T. +385 51 209 247 Korzo 16, Rijeka Modrić Marina
marina.modric@rijeka.hr
Skip to content