U Direkciji za računovodstvene poslove obavljaju se računovodstveni poslovi koji uključuju poslove financijske operative i knjigovodstvene poslove temeljene na načelima proračunskog računovodstva.

U Direkciji su ustrojene tri službe: