U Službi glavnog knjigovodstva obavljaju se:

  • poslovi vođenja knjigovodstva za Proračun Grada Rijeke, Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke i mjesne odbore Grada Rijeke
  • izrada mjesečnih izvještaja o ostvarenju prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za potrebe odjela gradske uprave
  • izrada tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih glavnih financijskih izvještaja
  • izrada konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna i proračunskih korisnika.
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba glavnog knjigovodstva

Referentica analitičkog knjigovodstva imovine Grada T. +385 51 209 300 Korzo 16, RIjeka Altumbabic Devla
devla.altumbabic@rijeka.hr
Savjetnica knjigovodstva proračuna i proračunskih korisnika T. +385 51 209 682 Korzo 16, Rijeka Balen Loredana
loredana.balen@rijeka.hr
SOR - Viši stručni suradnik knjigovodstva proračuna T. +385 51 209 675 Korzo 16, Rijeka Jelenković Nina
nina.jelenkovic@rijeka.hr
Voditeljica službe glavnog knjigovodstva T. +385 51 209 662 Korzo 16, Rijeka Kukuljan Ljiljana
ljiljana.kukuljan@rijeka.hr
Stručna suradnica knjigovodstva proračuna T. +385 51 209 663 Korzo 16, Rijeka Kulenovic Mirjana
mirjana.kulenovic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica analitičkog knjigovodstva potraživanja i obveza T. +385 51 209 247 Korzo 16, Rijeka Modrić Marina
marina.modric@rijeka.hr
Viša stručna suradnica knjigovodstva proračuna i proračunskih korisnika T. +385 51 209 663 Korzo 16, Rijeka Solomun Željka
zeljka.solomun@rijeka.hr
Viša stručna suradnica knjigovodstva proračuna T. +385 51 209 676 Korzo 16, Rijeka Stevanović Linda
linda.stevanovic@rijeka.hr
Referentica analitičkog knjigovodstva imovine Grada T. +385 51 209 654 Korzo 16, Rijeka Volf Dina
dina.volf@rijeka.hr