Upravni i stručni poslovi proračuna, planiranja i evidentiranja javnih nabava, financijskog poslovanja. Računovodstveno-knjigovodstveni poslovi, naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, kao i rashoda te poslovi osiguranja.

Kontakt informacije odjela

 

Povezane novosti

Srijeda, 23. studeni 2016.

Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2019. godine

U skladu s odredbama članka 27. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15), a radi izrade Proračuna Grada Rijeke za 2017. – 2019. godinu, Odjel gradske uprave za financije izradio je Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2019. godine koje sadrže razradu propisane metodologije za izradu proračuna i…

Više informacija

Ponedjeljak, 3. listopad 2016.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Poračuna Grada Rijeke za 2016. godinu

Gradsko je vijeće na 27. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine prihvatilo izvješće o izvršenju Proračuna u prvih šest mjeseci ove godine. Ukupni prihodi i primici ostvareni su u razdoblju I–VI 2016. godine u iznosu od 381.218.269 kuna ili 42,8% godišnjeg plana, a ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 357.733.865 kuna ili 40,2% godišnjeg plana.

Više informacija