Upravni i stručni poslovi proračuna i financijskog poslovanja te računovodstveno-knjigovodstveni poslovi. Poslovi naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, financijskog upravljanja i kontrola, poslovi osiguranja te upravljanje Riznicom Grada.

Kontakt informacije odjela

Ante Madjerić

 

Povezane novosti

Srijeda, 25. srpanj 2018.

Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu

Gradsko je vijeće na 10. sjednici održanoj 12. srpnja 2018. godine razmatralo prijedlog Izvješće o izvršenju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu. Prijedlog Izvješća nije prihvaćen. Ukupni prihodi i primici proračuna ostvareni su u iznosu 790.212.822 kuna ili 89,4% godišnjeg plana. Ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu 812.524.172 kuna ili 91,7% godišnjeg…

Više informacija