Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Glavni kontakt Ureda za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke

Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke T. +385 51 209 680 F. +385 51 209 630 Korzo 16, Rijeka Voditeljica Ureda
Gunjača Nada
nada.gunjaca@rijeka.hr
kontrola@rijeka.hr
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Ured za financijsko upravljanje i kontrole

Voditeljica ureda za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke T. +385 51 209 680 F. +385 51 209 630 Korzo 16, Rijeka Ujedno Povjerenica za etiku
Gunjača Nada
nada.gunjaca@rijeka.hr