Upravljanje, evidentiranje, održavanje, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na korištenje i sl. svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada. Poslovi davanja koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova.

Kontakt informacije odjela

Denis Šulina

Povezane novosti i natječaji

Srijeda, 20. lipanj 2018.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup 33 poslovna prostora na različitim lokacijama. Rok za dostavu ponuda najkasnije do 05. srpnja 2018. godine do 15,30 sati.

Više informacija

Utorak, 22. svibanj 2018.

O imovinskim pitanjima na radnom sastanku s ministrom državne imovine Marićem

Ministar državne imovine Goran Marić sa suradnicima u okviru posjeta Primorsko-goranskoj županiji u Mramornoj dvorani Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja održao je sastanak sa županom Zlatkom Komadinom i svim gradonačelnicima i općinskim načelnicima s područja Županije na temu raspolaganja državnom imovinom u korist jedinica lokalne samouprave.

Više informacija