Upravljanje, evidentiranje, održavanje, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na korištenje i sl. svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada. Poslovi davanja koncesije za obavljanje djelatnosti tržnica na malo i dimnjačarskih poslova.

Kontakt informacije odjela

Denis Šulina

Povezane novosti i natječaji

Četvrtak, 28. rujan 2017.

Postupak za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje Postupak za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova. Obavijest o namjeri davanja koncesije za usluge ispod EU praga, te Dokumentacija za nadmetanje i sva četiri pojašnjenja Dokumentacije nalaze se u priloženoj objavi Natječaja. Rok za dostavu ponuda je 12.10.2017. do 10:00 sati.  

Više informacija

Nedjelja, 24. rujan 2017.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup 35 poslovnih prostora na različitim lokacijama. Rok za dostavu ponuda najkasnije do 12. listopada 2017. godine do 15,30 sati.

Više informacija

Ponedjeljak, 28. kolovoz 2017.

Prolazak specijalnog tereta ulicama Vojaka

Obavještavaju se stanovnici i  sudionici u prometu na području Vojaka da će se u periodu od 28. kolovoza do 12. rujna 2017. godine u sklopu radova na gradnji DV Đurđice (Marohnićeva 12) vršiti doprema i istovar modula na gradilište.

Više informacija

Petak, 21. srpanj 2017.

Kako će se formirati nova Lista prioriteta za davanje stanova u najam za razdoblje 2018. -2021. godine

Odlukom o najmu stanova (“Službene Novine” Primorsko-goranske županije broj 12/11, 15/11 i 54/12) propisani su uvjeti i mjerila za davanje stanova u najam. Prema navedenoj Odluci stanovi kojima gospodari Grad Rijeka dodjeljuju se u najam temeljem Liste prioriteta za davanje stanova u najam (što predstavlja osnovni vid dodjele stanova u najam) i izuzetno, izvan Liste…

Više informacija