Direkcija za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene bavi se:

 • hitnim intervencijama, praćenjem nastalih šteta na objektima te prijavom i pripremom dokumentacije osiguravateljima radi ostvarivanja prava na naknadu štete
 • analizom, planiranjem potreba, opsega radova i usluga, te procjenom troškova redovnog i investicijskog održavanja
 • izvođenjem rekonstrukcija i dogradnji na objektima
 • analizom, planiranjem potreba, organiziranjem i praćenjem građenja objekata u vlasništvu Grada

Pojedinačni poslovi i odgovorne osobe čije kontakte možete pronaći niže u popisu kontakata:

 • za objekte stambene i poslovne namjene: Mladen Ilić, Davor Tomičić, Alen Žunić
 • za objekte samouprave, mjesne odbore, objekte zdravstva i nužnog smještaja, sportske objekte: Alen Šimoković
 • za objekte kulture: Lea Grgurić
 • za objekte osnovnih škola i Dom mladih: Radmila Jovanović, Mihaela Moguš
 • za objekte vrtića i investicije: Dejan Blažić
 • za gradnju i investicije: Dejan Blažić, Davor Tomičić
 • za ekonomska pitanja: Dina Turčić, Tihana Pejnović

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Direkcije:

 • Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja slobodnih poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Grada Rijeke br. 13/19)
 • Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15, 112/18)
 • Odluka o najmu stanova (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 12/11, 15/11, 54/12)
 • Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja  stanova u vlasništvu Grada Rijeke (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 18/11)
 • Zakon o najmu stanova (Narodne novine br. 91/9648/98, 66/9822/0668/18)
 • Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine br. 47/09 i 110/21)
 • Uredba o održavanju zgrada (Narodne novine br. 64/97)
 • Uredba o prestanku rada Fonda u stambenom gospodarstvu (Narodne novine br. 64/97)
 • Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže (Narodne novine br. 35/92, 72/92, 83/93)
 • Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (Narodne novine br. 40/97, 117/05)
 • Uredba o kriterijima, mjerilima i postupku za odgodu plaćanja, obročnu otplatu duga te prodaju, otpis ili djelomičan otpis potraživanja (Narodne novine br. 52/13 i 94/14)
 • Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2022. godinu (Službene novine Grada Rijeke br. 16/21 i 8/22)
 • Zakon o proračunu (Narodne novine br. 87/08136/1215/15)
 • Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine br. 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
 • Pravilnik o održavanju građevine (Narodne novine br. 122/14, 98/19)
 • Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine br. 63/08, 90/10)
 • Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine br. 63/08, 90/10)
 • Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. godini (Narodne novine br. 147/21)
 • Uredba o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu (Narodne novine br. 147/21)
 • Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke u 2022. godini (Službene novine Grada Rijeke br. 3/21).
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene

Stručna suradnica za poslove održavanja objekata T. +385 51 209 579 Titov trg 3, Rijeka Alić Dolores
dolores.alic@rijeka.hr
Viši savjetnik-koordinator za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 583 F. +385 51 209 342 Titov trg 3, Rijeka Blažić Dejan
dejan.blazic@rijeka.hr
Ravnatelj Direkcije za gradnju i održavanje objekata javne poslovne i stambene namjene T. +385 51 209 346 Titov trg 3, Rijeka Čaušević Marin
marin.causevic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 968 Titov trg 3, Rijeka Grgurić Lea
lea.grguric@rijeka.hr
Savjetnik za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 359 Titov trg 3, Rijeka Ilić Mladen
mladen.ilic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za poslove održavanja objekata T. +385 51 209 354
T. +385 91 43 52 604
Titov trg 3 Jovanović Radmila
radmila.jovanovic@rijeka.hr
Savjetnica za gradnju i održavanje objekata T. +385 51 209 363 Titov trg 3, Rijeka Moguš Mihaela
mihaela.mogus@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 277 Titov trg 3, Rijeka Pejnović Tihana
tihana.pejnovic@rijeka.hr
Viši stručnik suradnik za poslove održavanja objekata T. +381 51 209 586 Titov trg 3, Rijeka Šimoković Alen
alen.simokovic@rijeka.hr
Savjetnik za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 347 Titov trg 3, Rijeka Tomičić Davor
davor.tomicic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 277 Titov trg 3, Rijeka Turčić Dina
dina.turcic@rijeka.hr
Savjetnik za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 282 Titov trg 3, Rijeka Žunić Alen
alen.zunic@rijeka.hr