Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Glavni kontakt Odjela za gospodarenje imovinom

Odjel za gospodarenje imovinom T. +385 51 209 426 F. +385 51 209 424 Titov trg 3, Rijeka v.d. pročelnice
Šulina Denis
Tajnica
Parun Velinka
imovina@rijeka.hr
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odjel za gospodarenje imovinom

Viša stručna suradnica za pravne i imovinske poslove T. +385 51 209 344 Titov trg 3, Rijeka Abram Lana
lana.abram@rijeka.hr
Stručna suradnica za poslove održavanja objekata T. +385 51 209 579 Titov trg 3, Rijeka Alić Dolores
dolores.alic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove naplate potraživanja T. +3815 51 209 420 Titov trg 3, Rijeka Amančić Mladenka
mladenka.amancic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za tehničke poslove T. +385 51 209 290 Trpimirova 2, Rijeka Bajok Nina
nina.bajok@rijeka.hr
Stručni suradnik - izvidnik T. +385 51 209 489 Titov trg 3a, Rijeka Bilić Loris
loris.bilic@rijeka.hr
Viši savjetnik-koordinator za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 583 F. +385 51 209 342 Titov trg 3, Rijeka Blažić Dejan
dejan.blazic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za pravne i imovinske poslove T. +385 51 209 422 Titov trg 3, Rijeka Brala Andrej
andrej.brala@rijeka.hr
Ravnatelj Direkcije za gradnju i održavanje objekata javne poslovne i stambene namjene T. +385 51 209 346 Titov trg 3, Rijeka Čaušević Marin
marin.causevic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za poslove e-nekretnina T. +385 51 209 328 Titov trg 3, Rijeka Čendak Grgić Laura
laura.cendak-grgic@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 427 Titov trg 3, Rijeka Fonović Petra
petra.fonovic@rijeka.hr
Referentica za evidenciju T. +385 51 209 327 Titov trg 3, Rijeka Forempoher Dražul Renata
renata.forempoher-drazul@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 351 Titov trg 3, Rijeka Franki Jasminka
jasminka.franki@rijeka.hr
Ravnateljica Direkcije za pravne i imovinske poslove T. +385 51 209 360 F. +385 51 209 424 Titov trg 3, Rijeka Frankić-Mistura Tamara
tamara.frankic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove zakupa i pravne poslove T. +385 51 209 432 Titov trg 3, Rijeka Gregov Irina
irina.gregov@rijeka.hr
Savjetnica za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 968 Titov trg 3, Rijeka Grgurić Lea
lea.grguric@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 368 Titov trg 3, Rijeka Hrvaćanin Slavica
slavica.hrvacanin@rijeka.hr
Savjetnik za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 359 Titov trg 3, Rijeka Ilić Mladen
mladen.ilic@rijeka.hr
Referent za evidenciju i primopredaju prostora T. +385 51 209 430 Titov trg 3, Rijeka Jakovac Boris
boris.jakovac@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za poslove zakupa T. +385 51 209 969 Titov trg 3, Rijeka Jerkić Mateja
mateja.jerkic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik - izvidnik T. +385 51 209 489 F. +385 51 209 342 Titov trg 3, Rijeka Bernard Jobst
bernard.jobst@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za poslove održavanja objekata T. +385 51 209 354
T. +385 91 43 52 604
Titov trg 3 Jovanović Radmila
radmila.jovanovic@rijeka.hr
Referentica za evidenciju T. +385 51 209 316 Titov trg 3, Rijeka Juranić Marina
marina.juranic@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 429 Titov trg 3, Rijeka Katalinić Anita
anita.katalinic@rijeka.hr
Savjetnica 2 za poslove najma i poslove prodaje stanova po stanarskom pravu T. +385 51 209 361 Titov trg 3, Rijeka Kojić Marina
marina.kojic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove najma i poslove prodaje stanova po stanarskom pravu T. +385 51 209 303 Titov trg 3, Rijeka Krnić Ingrid
ingrid.krnic@rijeka.hr
Administrativna tajnica T. +385 51 209 423 Titov trg 3, Rijeka Kulundžija Milena
milena.kulundzija@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za evidenciju i primopredaju prostora T. +385 51 209 516 Titov trg 3, RIjeka Majnarić Damir
damir.majnaric@rijeka.hr
Savjetnica za pravne i imovinske poslove T. +385 51 209 989 Titov trg 3, Rijeka Malnar Martina
martina.malnar@rijeka.hr
Savjetnica za tehničke poslove i poslove e-nekretnina T. +385 51 209 222 Titov trg 3, Rijeka Marinić Mazor Ksenija
ksenija.marinic-mazor@rijeka.hr
Savjetnica za poslove zakupa i pravne poslove T. +385 51 209 966 Titov trg 3, Rijeka Mesić Ana
ana.mesic@rijeka.hr
Referentica za evidenciju T. +385 51 209 326 Titov trg 3, Rijeka Miškulin Ljiljana
ljiljana.miskulin@rijeka.hr
Savjetnica za gradnju i održavanje objekata T. +385 51 209 363 Titov trg 3, Rijeka Moguš Mihaela
mihaela.mogus@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za poslove e-nekretnina T. +385 51 209 222 Titov trg 3, Rijeka Morić Beštak Vanja
vanja.moricbestak@rijeka.hr
Savjetnica za imovinske i pravne poslove T. +385 51 209 387 Titov trg 3, Rijeka Mujarić Jasminka
jasminka.mujaric@rijeka.hr
Administrativni tajnik T. +385 51 209 426 F. +385 51 209 424 Titov trg 3, Rijeka Parun Velinka
velinka.parun@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 330 Titov trg 3, Rijeka Pavin Baričević Martina
martina.pavinbaricevic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 277 Titov trg 3, Rijeka Pejnović Tihana
tihana.pejnovic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik - izvidnik T. +385 51 209 488
T. +385 98 208 517
Titov trg 3, Rijeka Perić Joško
josko.peric@rijeka.hr
Referentica za poslove baza podataka T. +385 51 209 329 Titov trg 3, Rijeka Habibović Sara
sara.habibovic@rijeka.hr
Viši stručnik suradnik za poslove održavanja objekata T. +381 51 209 586 Titov trg 3, Rijeka Šimoković Alen
alen.simokovic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za pravne i imovinske poslove T. +385 51 209 365 Titov trg 3, Rijeka Šimurina Dario
dario.simurina@rijeka.hr
Voditeljica - ravnateljica Direkcije za upravljane objektima poslovne i javne namjene T. +385 51 209 580 Titov trg 3, Rijeka Smokrović Koludrović Mirjana
mirjana.smokrovic-koludrovic@rijeka.hr
Referent za geodetske poslove i poslove eNekretnina T. +385 51 209 276 Titov trg 3, Rijeka Sparožić Marin
marin.sparozic@rijeka.hr
Referentica za evidenciju objekata stambene i poslovne namjene T. +385 51 209 325 Titov trg 3, Rijeka Spasojević Snježana
snjezana.spasojevic@rijeka.hr
Stručni suradnik - Izvidnik T. +385 51 209 488 Titov trg 3, Rijeka Storić Nedjeljko
nedjeljko.storic@rijeka.hr
v.d. Pročelnice Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom T. +385 51 209 426 Titov trg 3, Rijeka Šulina Denis
denis.sulina@rijeka.hr
Savjetnica za poslove zakupa i pravne poslove T. +385 51 209 425 Titov trg 3, Rijeka Superina Marina
marina.superina@rijeka.hr
Stručni suradnik za poslove baza podataka i informiranje T. +385 51 209 558 Titov trg 3, Rijeka Šustić Igor
igor.sustic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove najma i poslove prodaje stanova po stanarskom pravu T. +385 51 209 973 Titov trg 3, Rijeka Tomić Zlatka
zlatka.tomic@rijeka.hr
Savjetnik za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 347 Titov trg 3, Rijeka Tomičić Davor
davor.tomicic@rijeka.hr
v.d. Ravnateljice Direkcije za upravljanje objektima stambene namjene T. +385 51 209 358 Titov trg 3, Rijeka Tomljanović Gordana
gordana.tomljanovic@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 212 Titov trg 3, Rijeka Turak Marija
marija.turak@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 277 Titov trg 3, Rijeka Turčić Dina
dina.turcic@rijeka.hr
Viša savjetnica za ekonomske poslove i planiranje T. +385 51 209 428 F. +385 51 209 424 Titov trg 3, Rijeka Udović Mladenić Iva
iva.udovic-mladenic@rijeka.hr
Savjetnica za poslove zakupa i pravne poslove T. +385 51 209 966 Titov trg 3 Žic Maša
masa.zic@rijeka.hr
Savjetnik za poslove gradnje i održavanja objekata T. +385 51 209 282 Titov trg 3, Rijeka Žunić Alen
alen.zunic@rijeka.hr
Savjetnik za poslove zakupa i ekonomske poslove T. +385 51 209 965 Titov trg 3, Rijeka Đurić Petar
petar.djuric@rijeka.hr