Upravljanje, evidentiranje, održavanje, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na korištenje i sl. svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada. Poslovi davanja koncesije za obavljanje djelatnosti tržnica na malo i dimnjačarskih poslova.

Kontakt informacije odjela

Denis Šulina

Povezane novosti i natječaji

Petak, 21. srpanj 2017.

Kako će se formirati nova Lista prioriteta za davanje stanova u najam za razdoblje 2018. -2021. godine

Odlukom o najmu stanova (“Službene Novine” Primorsko-goranske županije broj 12/11, 15/11 i 54/12) propisani su uvjeti i mjerila za davanje stanova u najam. Prema navedenoj Odluci stanovi kojima gospodari Grad Rijeka dodjeljuju se u najam temeljem Liste prioriteta za davanje stanova u najam (što predstavlja osnovni vid dodjele stanova u najam) i izuzetno, izvan Liste…

Više informacija

Utorak, 18. srpanj 2017.

Kreće postupak za utvrđivanje nove Liste prioriteta za davanje stanova u najam

Riječki gradonačelnik Vojko Obersnel prihvatio je izvještaj Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcije za upravljanje objektima stambene namjene, o dodjelama stanova u najam u razdoblju od 1. siječnja 2012. godine do 5. srpnja 2017. godine. Istodobno, gradonačelnik je pokrenuo postupak za utvrđivanje nove Liste prioriteta za davanje stanova u vlasništvu Grada Rijeke u najam za razdoblje od 2018./2021. godine. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam, odnosno za uvrštenje na novu Listu prioriteta za davanje stanova u najam, bit će objavljen krajem kolovoza.

Više informacija

Srijeda, 21. lipanj 2017.

Iskoristite mogućnost kupnje stana kojeg koristite temeljem ugovora o najmu

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom uputio je svim najmoprimcima Obavijest svim najmoprimcima vezano uz mogućnost kupnje stana kojeg koriste temeljem ugovora o najmu. Tko može kupiti stan? Novom Odlukom o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke omogućuje se najmoprimcima, kako sa zaštićenom tako i slobodno ugovorenom najamninom, da kupe stan kojeg koriste…

Više informacija