Upravljanje, evidentiranje, održavanje, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na korištenje i sl. svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada. Poslovi davanja koncesije za obavljanje djelatnosti tržnica na malo i dimnjačarskih poslova.

Kontakt informacije odjela

Denis Šulina

Povezane novosti i natječaji

Srijeda, 28. ožujak 2018.

Izvješće o tržištu nekretnina

Direkcija od svibnja 2014. godine vodi svoju Bazu podataka u kojoj se unose svi podaci iz isprava-ugovora dobivenih od javnih bilježnika ili iz ugovora koji se odnose na promet nekretnina Grada Rijeke. Navedeni podaci unose se u aplikaciju eNekretnine za one nekretnine koje je moguće georeferencirati. Porezna uprava direktno unosi u aplikaciju eNekretnine podatke iz…

Više informacija

Utorak, 27. ožujak 2018.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup 34 poslovna prostora na različitim lokacijama. Rok za dostavu ponuda najkasnije do 12. travnja 2018. godine do 15,30 sati.

Više informacija