Upravljanje, evidentiranje, održavanje, davanja u najam, davanja u zakup, davanja na korištenje i sl. svih objekata javne, poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada. Poslovi davanja koncesije za obavljanje djelatnosti tržnica na malo i dimnjačarskih poslova.

Kontakt informacije odjela

Denis Šulina

Povezane novosti i natječaji

Srijeda, 20. prosinac 2017.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora – prosinac

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora. U natječaju su objavljena 2 slobodna poslovna prostora na različitim lokacijama. Cjelokupni tekst natječaja možete pogledati u nastavku članka.

Više informacija

Utorak, 14. studeni 2017.

Prijedlog liste prioriteta za dodjelu stanova u najam

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima stambene namjene, objavljuje Prijedlog liste prioriteta za davanje stanova u najam koja će vrijediti od 2018. do 2021. godine, kao i Listu podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni i Listu podnositelja zahtjeva čiji su zahtjevi odbačeni.

Više informacija

Nedjelja, 5. studeni 2017.

Natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora

Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, Direkcija za upravljanje objektima poslovne i javne namjene, objavljuje Natječaj za davanje u zakup 41 poslovnog prostora na različitim lokacijama. Rok za dostavu ponuda najkasnije do 23. studenog 2017. godine do 15,30 sati.

Više informacija

Četvrtak, 28. rujan 2017.

Postupak za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, objavljuje Postupak za davanje koncesije za obavljanje djelatnosti dimnjačarskih poslova. Obavijest o namjeri davanja koncesije za usluge ispod EU praga, te Dokumentacija za nadmetanje i sva četiri pojašnjenja Dokumentacije nalaze se u priloženoj objavi Natječaja. Rok za dostavu ponuda je 12.10.2017. do 10:00 sati.  

Više informacija