Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa T. +385 51 209 316 Titov trg 3, Rijeka Begić Dorian
dorian.begic@rijeka.hr
Referentica za prijem i otpremu pošte T. +385 51 209 317 Titov trg 3, Rijeka Bošnjak Biserka
biserka.bosnjak@rijeka.hr
Referentica za otpremu pošte T. +385 51 209 315 Titov trg 3, Rijeka Brkljača Ljubica
ljubica.brkljaca@rijeka.hr
Dostavljač T. +385 51 209 316 Titov trg 3, Rijeka Cibić Antonio
antonio.cibic@rijeka.hr
Referentica arhive T. +385 51 209 225 Trpimirova 2, Rijeka Diminić Jagoda
jagoda.diminic@rijeka.hr
Referentica za prijem i otpremu pošte T. +385 51 209 324 Titov trg 3, Rijeka Domijan Dragica
dragica.domijan@rijeka.hr
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa T. +385 51 209 316 Titov trg 3, Rijeka Dubravac Neven
neven.dubravac@rijeka.hr
Stručna suradnica arhive T. +385 51 209 318 Titov trg 3, Rijeka Glavan Tamara
tamara.glavan@rijeka.hr
Referentica za prijem i otpremu pošte T. +385 51 209 317 Korzo 16, Rijeka Goreta Deana
deana.goreta@rijeka.hr
Stručna suradnica za kadrovske poslove T. +385 51 209 476 Trpimirova 2, Rijeka Grubišić Lucović Vlasta
vlasta.grubisic@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomsko-financijske poslove T. +385 5 1209 467 Trpimirova 2, Rijeka Jelovica Maja
maja.jelovica@rijeka.hr
Voditeljica Službe kadrovskih poslova i pisarnice T. +385 51 209 482 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Kontuš Sanja
sanja.kontus@rijeka.hr
Stručno osposobljavanje T. +385 51 209 225 Trpimirova 2, Rijeka Kraguljac Zorana
zorana.kragujac@rijeka.hr
Referentica za otpremu pošte T. +385 51 209 315 Titov trg 3, Rijeka Kurilić Sandra
sandra.kurilic@rijeka.hr
Referentica za prijem i otpremu pošte T. +385 51 209 936 Trpimirova 2, Rijeka Maljevac Marija
marija.maljevac@rijeka.hr
Dostavljač T. +385 51 209 316 Titov trg 3, Rijeka Malnar Alan
alan.malnar@rijeka.hr
Stručna suradnica za kadrovske poslove T. +385 51 209 475 Trpimirova 2, Rijeka Maoduš Sandra
sandra.maodus@rijeka.hr
Savjetnica za pravne i kadrovske poslove T. +385 51 209 578 F. +385 51 209 589 Trpimirova 2, Rijeka Marušić Baričević Sanja
sanja.marusic@rijeka.hr
Referentica za prijem i otpremu pošte T. +385 51 209 272 Titov trg 3, Rijeka Matijević Vesna
vesna.matijevic@rijeka.hr
Referentica za prijem i otpremu pošte T. +385 51 209 263 Trpimirova 2, Rijeka Mauna Višnja
visnja.mauna@rijeka.hr
Stručna suradnica pisarnice T. +385 51 209 264 Trpimirova 2, Rijeka Mikulić Krvavica Kornelija
kornelija.krvavica-mikulic@rijeka.hr
Suradnica/koordinatorica pisarnice T. +385 51 209 316 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Paskaš Senka
senka.paskas@rijeka.hr
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa T. +385 51 209 316 Titov trg 3, Rijeka Simčić Lea
lea.simcic@rijeka.hr
Referentica za prijem i otpremu pošte T. +385 51 209 317 Titov trg 3 Višnić Tihana
tihana.visnic@rijeka.hr
Referent arhive T. +385 51 209 318 Titov trg 3, Rijeka Zec Luka
luka.zec@rijeka.hr