Služba pisarnica obavlja poslove uredskog poslovanja (primanje i pregledavanje pismena i drugih dokumenata, njihovo razvrstavanje i raspoređivanje, upisivanje u odgovarajuće evidencije, dostava u rad, otprema, čuvanje i izlučivanje pismena).

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Službe:

  • Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br. 75/21)
  • Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine br 61/18 i 98/19)
  • Zakon o upravnim pristojbama (Narodne novine br. 115/16)

Pisarnica Titov trg 3, šalter-sala; rad sa strankama za sva upravna tijela Grada Rijeke)

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak; 8.30 – 15.30 sati

Pisarnica Trpimirova 2, (za poslove vezane za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, odgoj i školstvo, gradsku samoupravu i upravu te sport i tehničku kulturu)

Radno vrijeme: Ponedjeljak – Petak; 8.30 – 15.30 sati

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web
Referentica za otpremu pošte T. +385 51 209 315 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Brkljača Ljubica
ljubica.brkljaca@rijeka.hr
Namještenik za opće poslove T. +385 51 209 319 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Cibić Antonio
antonio.cibic@rijeka.hr
Referentica za prijem pošte T. +385 51 209 264 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Diminić Jagoda
jagoda.diminic@rijeka.hr
Referentica za prijem pošte T. +385 51 209 324 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Domijan Dragica
dragica.domijan@rijeka.hr
Stručna suradnica arhive T. +385 51 209 318 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Glavan Tamara
tamara.glavan@rijeka.hr
Referentica za prijem pošte T. +385 51 209 317 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Goreta Deana
deana.goreta@rijeka.hr
Referentica arhive T. +385 51 209 225 Trpimirova 2, Rijeka Grbac Marija
marija.grbac@rijeka.hr
Referentica za otpremu pošte T. +385 51 209 510 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Kurilić Sandra
sandra.kurilic@rijeka.hr
Viša referentica pisarnice T. +385 51 209 936 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Maljevac Marija
marija.maljevac@rijeka.hr
Namještenik za opće poslove T. +385 51 209 319 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Malnar Alan
alan.malnar@rijeka.hr
Referentica za prijem pošte T. +385 51 209 272 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Matijević Vesna
vesna.matijevic@rijeka.hr
Referentica za prijem pošte T. +385 51 209 263 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Mauna Višnja
visnja.mauna@rijeka.hr
Referent arhive T. +385 51 209 225 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2. Rijeka Nemetz Nikola
nikola.nemetz@rijeka.hr
Voditeljica Službe pisarnica T. +385 51 209 316 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Paskaš Senka
senka.paskas@rijeka.hr
Referent arhive T. +385 51 209 336 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Zec Luka
luka.zec@rijeka.hr