Služba za sigurnost na radu i opće poslove obavlja poslove koji obuhvaćaju zaštitu na radu i zaštitu od požara u objektima koja koriste upravna tijela Grada i mjesni odbori, poslovi koordinacije provođenja mjera zaštite na radu i zaštite od požara u objektima kojima upravljaju upravna tijela Grada i ustanovama čiji je osnivač Grad, poslovi u svezi s upravljanjem skloništima, te poslovi zaštite i spašavanja.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Službe:

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web
Recepcionerka - telefonistica T. +385 51 209 509 Korzo 16, Rijeka Grozdanić Estera
estera.grozdanic@rijeka.hr
Domar T. +385 51 209 922 Korzo 17, Rijeka Kovač Ladislav
ladislav.kovac@rijeka.hr
Recepcionerka - telefonistica T. +385 51 209 314 Titov trg 3, Rijeka Malnar Željka
zeljka.malnar@rijeka.hr
Domar T. +385 51 209 922 Korzo 16, Rijeka Martinčić Tomislav
tomislav.martincic@rijeka.hr
Recepcionerka - telefonistica T. +385 51 209 313 Titov trg 3, Rijeka Mijolović Jasna
jasna.mijolovic@rijeka.hr
Vozač Milešević Čedomir
cedomir.milesevic@rijeka.hr
Recepcionerka - telefonistica T. +385 51 209 509 Korzo 16, Rijeka Pavlović Azra
azra.pavlovic@rijeka.hr
Savjetnica 1 za opće poslove T. +385 51 209 468 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Pedić Divna
divna.pedic@rijeka.hr
Vozač Korzo 16, Rijeka Samaržija Tomislav
tomislav.samarzija@rijeka.hr
Savjetnik za zaštitu i spašavanje i obrambene pripreme T. +385 51 209 473 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Šarić Goran
goran.saric@rijeka.hr
Viši stručni suradnik 1 za zaštitu od požara i zaštitu na radu T. +385 51 209 478 Korzo 16, Rijeka Udović Ranko
ranko.udovic@rijeka.hr
Voditeljica 1 Službe za sigurnost na radu i opće poslove T. +385 51 209 483 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Vranković Nataša
natasa.vrankovic@rijeka.hr