U Direkciji za mjesnu samoupravu obavljaju se poslovi u svezi s neposrednim sudjelovanjem građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana.
Direkcija prati zakonske propise i druge normativne akte iz područja lokalne i mjesne samouprave te drugih područja koja na nju utječu i koordinira aktivnosti iz programa vijeća MO s nadležnim tijelima uprave.

Mjesni odbor je oblik neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o pitanjima od njihova svakodnevnog i neposrednog interesa.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Direkcije:

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija za mjesnu samoupravu

Tajnica Mjesnog odbora Gornja Vežica T. +385 51 209 938 F. +385 51 209 480 Dr. Zdravka Kučića 1, Rijeka Ban Oklobdžija Sonja
mo.gornja-vezica@rijeka.hr
Tajnik Mjesnog odbora Centar - Sušak T. +385 51 209 370 F. +385 51 209 480 Ružićeva 14, Rijeka Baus Robert
mo.centar-susak@rijeka.hr
Tajnik Mjesnog odbora Školjić - Stari grad T. +385 51 209 370 F. +385 51 209 480 Ružićeva 14, Rijeka Baus Robert
mo.skoljic-starigrad@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Srdoči T. +385 51 624 358 F. +385 51 209 480 Miroslava Krleže 4, Rijeka Bogdanić Martina
mo.srdoci@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Banderovo T. +385 51 209 916 F. +385 51 209 480 Rudolfa Tomšića 15, Rijeka Desanti Đulijana
mo.banderovo@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Podmurvice T. +385 51 672 365 F. +385 51 209 480 Dubrovačka 2, Rijeka Desanti Đulijana
mo.podmurvice@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Pašac T. +385 51 252 530 F. +385 51 209 480 Balda Fućka 39, Rijeka Dumić Červar Kristina
mo.pasac@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Svilno T. +385 51 252 298 F. +385 51 209 480 Svilno 82, Rijeka Dumić Červar Kristina
mo.svilno@rijeka.hr
Ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu T. +385 51 209 296 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Fadljević Dragica
dragica.fadljevic@rijeka.hr
Tajnik Mjesnog odbora Gornji Zamet T. +385 51 401 871 F. +385 51 209 480 Milice Jadranić 2a, Rijeka Miličić Goran
mo.gornji-zamet@rijeka.hr
Tajnik Mjesnog odbora Grbci T. +385 51 637 741 F. +385 51 209 480 Dražička 4, Rijeka Miličić Goran
mo.grbci@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Škurinje T. +385 51 268 100 F. +385 51 209 480 Save Jugo Bujkove 44, Rijeka Jurčić Dragana
mo.skurinje@rijeka.hr
Tajnik mjesnog odbora Zamet T. +385 51 209 270 F. +385 51 209 480 Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka Kalanj Dražen
mo.zamet@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Kantrida T. +385 51 262 854 F. +385 51 209 480 Lovranska 10, Rijeka Komadina Branka
mo.kantrida@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 273 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Linić Dolores
dolores.linic@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Drenova T. +385 51 255 275
T. +385 91 2289 261
Cvetkov trg 1, Rijeka Lončarić Matea
mo.drenova@rijeka.hr
Tajnik Mjesnog odbora Krimeja T. +385 51 216 597 F. +385 51 209 480 Kumičićeva 50, Rijeka Miličević Zoran
mo.krimeja@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Luka T. +385 51 209 915 F. +385 51 209 480 Verdieva 11, Rijeka Milovanović Berić Miomira
mo.luka@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Brajda-Dolac T. +385 51 209 939 F. +385 51 209 480 Pomerio 26, Rijeka Milovanović Berić Miomira
mo.brajda-dolac@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Grad Trsat T. +385 51 209 937 F. +385 51 209 480 Trg Viktora Bubnja 2/A, Rijeka Pavlinić Nika
mo.grad-trsat@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Vojak T. +385 51 209 271 F. +385 51 209 480 Mihanovićeva 1b, Rijeka Pavlinić Nika
mo.vojak@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Podvežica T. +385 51 209 917 F. +385 51 209 480 Kvaternikova 58A, Rijeka Pilaš Giudita
mo.podvezica@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Pehlin T. +385 51 269 617 F. +385 51 209 480 Pehlin 58, Rijeka Pribanić Lorena
mo.pehlin@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Belveder T. +385 51 209 935 F. +385 51 209 480 Volčićev trg 2, Rijeka Prpić Ivana
mo.belveder@rijeka.hr
Tajnica mjesnog odbora Brašćine - Pulac T. +385 51 209 935 F. +385 51 209 480 Volčićev trg 2, Rijeka Prpić Ivana
mo.brascine-pulac@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Sveti Kuzam T. +385 51 251 498 F. +385 51 209 480 Sveti Kuzam 19, Rijeka Rendulić Jasna
mo.sveti-kuzam@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Draga T. +385 51 458 270 F. +385 51 209 480 Brig 24, Rijeka Rendulić Jasna
mo.draga@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Mlaka T. +385 51 209 371 F. +385 51 209 480 Giuseppe Duelle 2, Rijeka Seršić Snježana
mo.mlaka@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Potok T. +385 51 211 168 F. +385 51 209 480 Milana Butkovića 2, Rijeka Seršić Snježana
mo.potok@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Škurinjska draga T. +385 51 514 968 F. +385 51 209 480 Porečka 94, Rijeka Šibenik Dragica
mo.skurinjska-draga@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za mjesnu samoupravu T. +385 51 209 297 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Širola Vesna
vesna.sirola@rijeka.hr
Tajnik Mjesnog obora Bulevard T. +385 51 423 602 F. +385 51 209 480 Šetalište Ivana Gorana Kovačića 12, Rijeka Srdoč Marjan
mo.bulevard@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Orehovica T. +385 51 459 068 F. +385 51 209 480 Kalina 2, Rijeka Stamenković Marina
mo.orehovica@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Kozala T. +385 51 209 934 F. +385 51 209 480 Volčićev trg 2, Rijeka Valić Erika
mo.kozala@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Turnić T. +385 51 209 919 F. +385 51 209 480 Franje Čandeka 36B, Rijeka Mohorovičić Višnja
mo.turnic@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Sveti Nikola T. +385 51 209 918 F. +385 51 209 480 Zametska 6, Rijeka Mohorovičić Višnja
mo.sveti-nikola@rijeka.hr
Tajnik Mjesnog odbora Pećine T. +385 51 436 233 F. +385 51 209 480 Janka Polića Kamova 73/A, Rijeka Walter Volk
mo.pecine@rijeka.hr