Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Glavni kontakt Odjela za gradsku samoupravu i upravu

Odjel za gradsku samoupravu i upravu T. +385 51 209 470 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Pročelnik
Vukelić Mladen
Tajnica
Rogić Mandić Alenka
smu@rijeka.hr
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odjel za gradsku samoupravu i upravu

Tajnica Mjesnog odbora Gornja Vežica T. +385 51 209 938 F. +385 51 209 480 Dr. Zdravka Kučića 1, Rijeka Ban Oklobdžija Sonja
mo.gornja-vezica@rijeka.hr
Tajnik Mjesnog odbora Centar - Sušak T. +385 51 209 370 F. +385 51 209 480 Ružićeva 14, Rijeka Baus Robert
mo.centar-susak@rijeka.hr
Tajnik Mjesnog odbora Školjić - Stari grad T. +385 51 209 370 F. +385 51 209 480 Ružićeva 14, Rijeka Baus Robert
mo.skoljic-starigrad@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Srdoči T. +385 51 624 358 F. +385 51 209 480 Miroslava Krleže 4, Rijeka Bogdanić Martina
mo.srdoci@rijeka.hr
Referent 1 za kadrovske poslove T. +385 51 209 476 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Bošnjak Biserka
biserka.bosnjak@rijeka.hr
Referentica za otpremu pošte T. +385 51 209 315 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Brkljača Ljubica
ljubica.brkljaca@rijeka.hr
Namještenik za opće poslove T. +385 51 209 319 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Cibić Antonio
antonio.cibic@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Banderovo T. +385 51 209 916 F. +385 51 209 480 Rudolfa Tomšića 15, Rijeka Desanti Đulijana
mo.banderovo@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Podmurvice T. +385 51 672 365 F. +385 51 209 480 Dubrovačka 2, Rijeka Desanti Đulijana
mo.podmurvice@rijeka.hr
Referentica za prijem pošte T. +385 51 209 264 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Diminić Jagoda
jagoda.diminic@rijeka.hr
Referentica za prijem pošte T. +385 51 209 324 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Domijan Dragica
dragica.domijan@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Pašac T. +385 51 252 530 F. +385 51 209 480 Balda Fućka 39, Rijeka Dumić Červar Kristina
mo.pasac@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Svilno T. +385 51 252 298 F. +385 51 209 480 Svilno 82, Rijeka Dumić Červar Kristina
mo.svilno@rijeka.hr
Ravnateljica Direkcije za mjesnu samoupravu T. +385 51 209 296 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Fadljević Dragica
dragica.fadljevic@rijeka.hr
Stručna suradnica arhive T. +385 51 209 318 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Glavan Tamara
tamara.glavan@rijeka.hr
Tajnik Mjesnog odbora Gornji Zamet T. +385 51 401 871 F. +385 51 209 480 Milice Jadranić 2a, Rijeka Miličić Goran
mo.gornji-zamet@rijeka.hr
Tajnik Mjesnog odbora Grbci T. +385 51 637 741 F. +385 51 209 480 Dražička 4, Rijeka Miličić Goran
mo.grbci@rijeka.hr
Referentica za prijem pošte T. +385 51 209 317 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Goreta Deana
deana.goreta@rijeka.hr
Referentica arhive T. +385 51 209 225 Trpimirova 2, Rijeka Grbac Marija
marija.grbac@rijeka.hr
Recepcionerka - telefonistica T. +385 51 209 509 Korzo 16, Rijeka Grozdanić Estera
estera.grozdanic@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Škurinje T. +385 51 268 100 F. +385 51 209 480 Save Jugo Bujkove 44, Rijeka Jurčić Dragana
mo.skurinje@rijeka.hr
Tajnik mjesnog odbora Zamet T. +385 51 209 270 F. +385 51 209 480 Trg riječkih olimpijaca 3, Rijeka Kalanj Dražen
mo.zamet@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Kantrida T. +385 51 262 854 F. +385 51 209 480 Lovranska 10, Rijeka Komadina Branka
mo.kantrida@rijeka.hr
Viši savjetnik za kadrovske poslove T. +385 51 209 482 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Kontuš Sanja
sanja.kontus@rijeka.hr
Domar T. +385 51 209 922 Korzo 17, Rijeka Kovač Ladislav
ladislav.kovac@rijeka.hr
Referentica za otpremu pošte T. +385 51 209 510 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Kurilić Sandra
sandra.kurilic@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 273 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Linić Dolores
dolores.linic@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Drenova T. +385 51 255 275
T. +385 91 2289 261
Cvetkov trg 1, Rijeka Lončarić Matea
mo.drenova@rijeka.hr
Viša savjetnica - kordinator 2 za ekonomske poslove T. +385 51 209 299 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Majetić Glumac Dunja
dunja.majetic-glumac@rijeka.hr
Viša referentica pisarnice T. +385 51 209 936 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Maljevac Marija
marija.maljevac@rijeka.hr
Namještenik za opće poslove T. +385 51 209 319 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Malnar Alan
alan.malnar@rijeka.hr
Recepcionerka - telefonistica T. +385 51 209 314 Titov trg 3, Rijeka Malnar Željka
zeljka.malnar@rijeka.hr
Stručna suradnica za kadrovske poslove T. +385 51 209 475 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Maoduš Sandra
sandra.maodus@rijeka.hr
Domar T. +385 51 209 922 Korzo 16, Rijeka Martinčić Tomislav
tomislav.martincic@rijeka.hr
Savjetnica za pravne i kadrovske poslove T. +385 51 209 474 F. +385 51 209 589 Trpimirova 2, Rijeka Marušić Baričević Sanja
sanja.marusic@rijeka.hr
Referentica za prijem pošte T. +385 51 209 272 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Matijević Vesna
vesna.matijevic@rijeka.hr
Referentica za prijem pošte T. +385 51 209 263 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Mauna Višnja
visnja.mauna@rijeka.hr
Recepcionerka - telefonistica T. +385 51 209 313 Titov trg 3, Rijeka Mijolović Jasna
jasna.mijolovic@rijeka.hr
Vozač Milešević Čedomir
cedomir.milesevic@rijeka.hr
Tajnik Mjesnog odbora Krimeja T. +385 51 216 597 F. +385 51 209 480 Kumičićeva 50, Rijeka Miličević Zoran
mo.krimeja@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Luka T. +385 51 209 915 F. +385 51 209 480 Verdieva 11, Rijeka Milovanović Berić Miomira
mo.luka@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Brajda-Dolac T. +385 51 209 939 F. +385 51 209 480 Pomerio 26, Rijeka Milovanović Berić Miomira
mo.brajda-dolac@rijeka.hr
Referentica za prijem pošte T. +385 51 209 439 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Mulac Jelena
jelena.mulac@rijeka.hr
Referent arhive T. +385 51 209 225 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2. Rijeka Nemetz Nikola
nikola.nemetz@rijeka.hr
Voditeljica Službe pisarnica T. +385 51 209 316 F. +385 51 209 480 Titov trg 3, Rijeka Paskaš Senka
senka.paskas@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Grad Trsat T. +385 51 209 937 F. +385 51 209 480 Trg Viktora Bubnja 2/A, Rijeka Pavlinić Nika
mo.grad-trsat@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Vojak T. +385 51 209 271 F. +385 51 209 480 Mihanovićeva 1b, Rijeka Pavlinić Nika
mo.vojak@rijeka.hr
Recepcionerka - telefonistica T. +385 51 209 509 Korzo 16, Rijeka Pavlović Azra
azra.pavlovic@rijeka.hr
Savjetnica 1 za opće poslove T. +385 51 209 468 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Pedić Divna
divna.pedic@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Podvežica T. +385 51 209 917 F. +385 51 209 480 Kvaternikova 58A, Rijeka Pilaš Giudita
mo.podvezica@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Pehlin T. +385 51 269 617 F. +385 51 209 480 Pehlin 58, Rijeka Pribanić Lorena
mo.pehlin@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Belveder T. +385 51 209 935 F. +385 51 209 480 Volčićev trg 2, Rijeka Prpić Ivana
mo.belveder@rijeka.hr
Tajnica mjesnog odbora Brašćine - Pulac T. +385 51 209 935 F. +385 51 209 480 Volčićev trg 2, Rijeka Prpić Ivana
mo.brascine-pulac@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za pravne poslove T. +385 51 209 477 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Povjerenik za etiku
Randić Vinko
vinko.randic@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Sveti Kuzam T. +385 51 251 498 F. +385 51 209 480 Sveti Kuzam 19, Rijeka Rendulić Jasna
mo.sveti-kuzam@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Draga T. +385 51 458 270 F. +385 51 209 480 Brig 24, Rijeka Rendulić Jasna
mo.draga@rijeka.hr
Administrativna tajnica T. +385 51 209 470 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2 Rogić Mandić Alenka
alenka.rogic-mandic@rijeka.hr
Vozač Korzo 16, Rijeka Samaržija Tomislav
tomislav.samarzija@rijeka.hr
Savjetnik za zaštitu i spašavanje i obrambene pripreme T. +385 51 209 473 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Šarić Goran
goran.saric@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Mlaka T. +385 51 209 371 F. +385 51 209 480 Giuseppe Duelle 2, Rijeka Seršić Snježana
mo.mlaka@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Potok T. +385 51 211 168 F. +385 51 209 480 Milana Butkovića 2, Rijeka Seršić Snježana
mo.potok@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Škurinjska draga T. +385 51 514 968 F. +385 51 209 480 Porečka 94, Rijeka Šibenik Dragica
mo.skurinjska-draga@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za mjesnu samoupravu T. +385 51 209 297 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Širola Vesna
vesna.sirola@rijeka.hr
Tajnik Mjesnog obora Bulevard T. +385 51 423 602 F. +385 51 209 480 Šetalište Ivana Gorana Kovačića 12, Rijeka Srdoč Marjan
mo.bulevard@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Orehovica T. +385 51 459 068 F. +385 51 209 480 Kalina 2, Rijeka Stamenković Marina
mo.orehovica@rijeka.hr
Viši stručni suradnik 1 za zaštitu od požara i zaštitu na radu T. +385 51 209 478 Korzo 16, Rijeka Udović Ranko
ranko.udovic@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Kozala T. +385 51 209 934 F. +385 51 209 480 Volčićev trg 2, Rijeka Valić Erika
mo.kozala@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Turnić T. +385 51 209 919 F. +385 51 209 480 Franje Čandeka 36B, Rijeka Mohorovičić Višnja
mo.turnic@rijeka.hr
Tajnica Mjesnog odbora Sveti Nikola T. +385 51 209 918 F. +385 51 209 480 Zametska 6, Rijeka Mohorovičić Višnja
mo.sveti-nikola@rijeka.hr
Voditeljica 1 Službe za sigurnost na radu i opće poslove T. +385 51 209 483 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Vranković Nataša
natasa.vrankovic@rijeka.hr
Pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu T. +385 51 209 470 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Vukelić Mladen
mladen.vukelic@rijeka.hr
Ravnatelj Direkcije općih i kadrovskih poslova T. +385 51 209 479 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Ujedno Osoba za nepravilnosti
Vundać Marijan
marijan.vundac@rijeka.hr
Tajnik Mjesnog odbora Pećine T. +385 51 436 233 F. +385 51 209 480 Janka Polića Kamova 73/A, Rijeka Walter Volk
mo.pecine@rijeka.hr
Referent arhive T. +385 51 209 336 F. +385 51 209 480 Trpimirova 2, Rijeka Zec Luka
luka.zec@rijeka.hr