Poslovi planiranja nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela. Provođenje postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Vođenje registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave.

Kontakt informacije odjela

Aktivni postupci javne nabave

Natječaji

24.01.2019. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova – Održavanje autobusnih čekaonica, oznaka stajališta, city lighta, reklamnih stupova i plana grada, oglasnih panoa za potrebe mjesnih odbora i oglasnih površina riječkih šetnica na području grada Rijeke u 2019. godini

Natječaj otvoren do 31.01.2019. u 09:00
23.01.2019. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave radova – Izvođenje radova na uređenju okoliša i igrališta dječjih vrtića na području Grada Rijeke – PPO Gardelin i PPO Galeb

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za javnu nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave za Izvođenje radova na uređenju okoliša i igrališta dječjih vrtića na području Grada Rijeke – PPO Gardelin i PPO Galeb

Poziv za dostavu ponuda, Ponudbeni list, Obrazac lista za podugovaratelje,  Izjava o integritetu i  Troškovnik nalaze se u privitku Poziva.

Rok za dostavu ponuda: 30.01.2019.  godine do 10,00 sati.

Natječaj otvoren do 30.01.2019. u 10:00
22.01.2019. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave – Izvođenje radova na uređenju sanitarnih čvorova i prostora garderoba, hodnika i dvorane u PPO Kvarner, Kalvarija 1/1, Rijeka

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za javnu nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda – Izvođenje radova na uređenju sanitarnih čvorova i prostora garderoba, hodnika i dvorane u PPO Kvarner, Kalvarija 1/1, Rijeka.
Poziv za dostavu ponuda, Ponudbeni list, Obrazac za podugovaratelje, Izjava o integritetu, Troškovnik i Nacrtna dokumentacija nalaze se u privitku Poziva.

Rok za dostavu ponuda:  29.01.2019.  godine do 10:00 sati

Natječaj otvoren do 29.01.2019. u 10:00
22.01.2019. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave Usluge održavanja i nadogradnje pasivne komunikacijske opreme

Grad Rijeka Odjel gradske uprave za javnu nabavu objavljuje Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave: Usluge održavanja i nadogradnje pasivne komunikacijske opreme.

Poziv za dostavu ponuda, Ponudbeni list, Izjava o integritetu i Troškovnik nalaze se u privitku Poziva.

Rok za dostavu ponuda:  29.01.2019. godine do 10,00 sati.

Natječaj otvoren do 29.01.2019. u 10:00