Poslovi planiranja nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela. Provođenje postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Vođenje registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave.

Kontakt informacije odjela

Aktivni postupci javne nabave

Natječaji

25.03.2019. u 00:00

Obavijest o nadmetanju za postupak Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – Usluge distribucije promotivnog materijala.

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 25.03 2019. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – Usluge distribucije promotivnog materijala.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 12.04.2019. godine do 10,00 sati.

Natječaj otvoren do 12.04.2019. u 22:00
25.03.2019. u 00:00

Obavijest o nadmetanju za postupak: Nabava Data centra putem operativnog leasinga

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 25.03 2019. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak  Nabava Data centra putem operativnog leasinga.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 24.04.2019. godine do 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 24.04.2019. u 10:00
22.03.2019. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave: Izrada, dobava i postava autobusnih čekaonica – 3 grupe

Natječaj otvoren do 02.04.2019. u 10:00
19.03.2019. u 00:00

Obavijest o nadmetanju za postupak Zaštita hortikulture u gradu Rijeci za 2019. godinu

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 19.03 2019. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak ZAŠTITA HORTIKULTURE U GRADU RIJECI ZA 2019. GODINU.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 09.04.2019. godine do 10:00 sati.

Natječaj otvoren do 09.04.2019. u 10:00