Poslovi planiranja nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela. Provođenje postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Vođenje registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave.

Kontakt informacije odjela

Aktivni postupci javne nabave

Natječaji

29.08.2019. u 00:00

Uređenje Kazališnog parka – II. faza

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 29.08 2019. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak Uređenje Kazališnog parka – II. faza.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 20.09.2019. godine do 10,00 sati.

Natječaj otvoren do 20.09.2019. u 10:00