Poslovi planiranja nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela. Provođenje postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Vođenje registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave.

Kontakt informacije odjela

Aktivni postupci javne nabave

Natječaji

08.10.2020. u 00:00

Izvođenje radova izgradnje komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Bodulovo (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK)

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) danas 08.10.2020. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave radova male vrijednosti: Izvođenje radova izgradnje komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Bodulovo (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK).

U EOJN RH je 26.10.2020. godine objavljen je Ispravak – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak javne nabave radova male vrijednosti: Izvođenje radova izgradnje komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Bodulovo (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK) te je produljen rok za dostavu ponuda.

U EOJN RH je danas 2.11.2020. godine objavljen je drugi Ispravak – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak javne nabave radova male vrijednosti: Izvođenje radova izgradnje komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Bodulovo (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK) te je produljen rok za dostavu ponuda.

U EOJN RH je 17. 11. 2020. godine objavljen je treći Ispravak – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak javne nabave radova male vrijednosti: Izvođenje radova izgradnje komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Bodulovo (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK) te je produljen rok za dostavu ponuda.

U EOJN RH je danas 27.11.2020. godine objavljen je četvrti Ispravak – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak javne nabave radova male vrijednosti: Izvođenje radova izgradnje komunalne infrastrukture u poduzetničkoj zoni Bodulovo (zajednička nabava: Grad Rijeka, VIK) te je produljen rok za dostavu ponuda.

Natječaj otvoren do 15.12.2020. u 10:00
18.09.2020. u 00:00

Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga – EU – građenje

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) 18.09.2020. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak javne nabave radova male vrijednosti: Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga – EU – građenje.

U ponedjeljak 19.10.2020. godine objavljen je Ispravak – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak javne nabave radova male vrijednosti: Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga – EU – građenje te je produljen rok za dostavu ponuda.

S obzirom na to da je dana 30.10.2020. izjavljena žalba na izmjenu dokumentacije o nabavi, postupak je zaustavljen.

Dana 06.11.2020. Državna komisija je na svojim internetskim stranicama objavila rješenje kojim naprijed navedenu žalbu odbacuje kao nepravodobnu. Slijedom navedenog postupak javne nabave se nastavlja.

Dana 10.11.2020. u EOJN RH objavljen je Ispravak – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak javne nabave radova male vrijednosti: Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga – EU – građenje

U EOJN RH 17.11.2020. godine objavljen je Ispravak – Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama za postupak javne nabave radova male vrijednosti: Izgradnja sortirnice na lokaciji Mihačeva draga – EU – građenje te je produljen rok za dostavu ponuda.

Natječaj otvoren do 01.12.2020. u 10:00