Poslovi planiranja nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela. Provođenje postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Vođenje registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave.

Kontakt informacije odjela

Aktivni postupci javne nabave

Natječaji

17.05.2019. u 00:00

Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom – Usluge distribucije edukativno informativnog materijala – ponovljeni postupak

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 17.05 2019. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom –  usluge distribucije edukativno informativnog materijala – ponovljeni postupak.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 06.06.2019. godine do 10,00 sati.

Natječaj otvoren do 11.06.2019. u 22:00
09.05.2019. u 00:00

Izvođenje radova na energetskoj obnovi OŠ Pehlin, Pehlin 34, Rijeka

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) dana 09.05 2019. godine objavljena je Obavijest o nadmetanju za postupak Izvođenje radova na energetskoj obnovi OŠ Pehlin, Pehlin 34, Rijeka.

Krajnji rok za podnošenje ponuda je do 05.06.2019. godine do 12,00 sati.

Natječaj otvoren do 05.06.2019. u 12:00