Poslovi planiranja nabave robe, radova i usluga za potrebe upravnih tijela. Provođenje postupaka javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Vođenje registra ugovora javne nabave i okvirnih sporazuma te drugih informacijskih baza javne nabave.

Kontakt informacije odjela

Aktivni postupci javne nabave

Natječaji

21.09.2021. u 00:00

Poziv za dostavu ponuda u postupku nabave Dekoriranje grada za manifestacije.

Natječaj otvoren do 05.10.2021. u 10:00
20.09.2021. u 00:00

Pješačka površina PP21 na Martinkovcu – građenje

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) od 20.09.2021. godine u tijeku je prethodno savjetovanje za postupak nabave: Pješačka površina PP 21 na Martinkovcu – građenje, ev.br. 02-01-16/2021, zaključno sa 26.09.2021. godine.

Natječaj otvoren do 26.09.2021. u 23:59
17.09.2021. u 00:00

Održavanje riječkog akvatorija – čišćenje mora za vrijeme sezone kupanja

U Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (EOJN RH) od dana 17.09.2021. godine u tijeku je prethodno savjetovanje za predmet nabave Održavanje riječkog akvatorija – čišćenje mora za vrijeme sezone kupanja, zaključno sa 22.09.2021. godine.

Natječaj otvoren do 22.09.2021. u 12:00