Poslovi odjela uključuju:

  • prikupljanje i analiziranje potreba upravnih tijela za nabavom robe, radova i usluga,
  • koordiniranje aktivnosti na planiranju potreba korisnika za provođenje središnje javne nabave,
  • izradu i objavu plana nabave,
  • vođenje registra ugovora i okvirnih sporazuma,
  • objavljivanje postupaka javne nabave u mjerodavnim službenim glasilima i na web portalu,
  • provođenje postupaka javne nabave,
  • praćenje izvršenja ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma,
  • komunikaciju i suradnju sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za politiku javne nabave i drugim nadležnim javnim tijelima.