Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Glavni kontakt Odjela gradske uprave za javnu nabavu

Odjel gradske uprave za javnu nabavu T. +385 51 209 980 F. +385 51 209 630 Trpimirova 6, Rijeka v.d. pročelnice
Gunjača Nada
nada.gunjaca@rijeka.hr
javna.nabava@rijeka.hr
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odjel gradske uprave za javnu nabavu

Savjetnica za pripremu i provedbu postupaka javne nabave T. +385 51 209 581 Trpimirova 6, Rijeka Bačić Matea
matea.bacic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu postupaka javne nabave T. +385 51 209 305 Trpimirova 6, Rijeka Broznić Jurada Tanja
tanja.broznic-jurada@rijeka.hr
Viši savjetnik za pripremu i provedbu postupaka javne nabave T. +385 51 209 258 F. +385 51 321 683 Trpimirova 6, Rijeka Cuculić Lea
lea.cuculic@rijeka.hr
Gunjača Nada T. +385 51 209 680 F. +385 51 209 630 Trpimirova 6, Rijeka v.d. pročelnice, ujedno Povjerenica za etiku
Gunjača Nada
nada.gunjaca@rijeka.hr
Savjetnik za tehničke specifikacije T. +385 51 209 283 F. +385 51 209 424 Trpimirova 6, Rijeka Ibriks Goran
goran.ibriks@rijeka.hr
Viša savjetnica za planiranje i upravljanje postupcima javne nabave T. +385 51 209 240 Trpimirova 6, Rijeka Ivaniš Zdjelar Vanja
vanja.ivanis-zdjelar@rijeka.hr
Stručna suradnica za planiranje i evidentiranje javnih nabava T. +385 51 209 241 Trpimirova 6, Rijeka Jagičić Vesna
vesna.jagicic@rijeka.hr
Viša savjetnica za pripremu i provedbu postupaka javne nabave T. +385 51 209 467 Trpimirova 6, Rijeka Jelovica Maja
maja.jelovica@rijeka.hr
Savjetnik za pripremu i provedbu postupaka javne nabave T. +385 51 209 928 F. +385 51 209 406 Trpimirova 6, Rijeka Mavrinac Dejan
dejan.mavrinac@rijeka.hr
Savjetnik za pripremu i provedbu postupaka javne nabave T. +385 51 209 595 Trpimirova 6, Rijeka Medančić Tomislav
tomislav.medancic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica 1 za pripremu i provedbu postupaka javne nabave T. +385 51 209 517 Trpimirova 6, Rijeka Orban Ramić Jelena
jelena.orban-ramic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu postupaka javne na T. +385 51 209 258 Trpimirova 6, Rijeka Palčić Ivana
ivana.palcic@rijeka.hr
Viša savjetnica za pravne poslove i javnu nabavu T. +385 51 209 218 Trpimirova 6, Rijeka Pangos Denize
denize.pangos@rijeka.hr
Administrativna tajnica T. +385 51 209 980 Titov trg 3, Rijeka Perković Tamara
tamara.perkovic@rijeka.hr
Savjetnica za pripremu i provedbu postupaka javne nabave T. +385 51 209 587 Trpimirova 6, Rijeka Štimac Anita
anita.stimac@rijeka.hr