Poslovi izgradnje komunalne infrastrukture i uređenja naselja u smislu planiranja, razvoja i gradnje uključivo i kupnju zemljišta i nabavu opreme za uređenja u gradu. Poslovi koordinacije komunalnih i trgovačkih društava, komunalnog redarstva, prometnog redarstva.

Kontakt informacije odjela

 

Povezane novosti

Srijeda, 15. veljača 2017.

Poziv obveznicima spomeničke rente za dostavu podataka radi utvrđivanja obveze za 2017. godinu

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti, poziva obveznike, fizičke i pravne osobe, obveznike poreza na dohodak ili poreza na dobit, koji obavljaju gospodarsku djelatnost u poslovnom prostoru smještenom u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno-povijesne cjeline, da sukladno odredbi čl. 114. st. 7., Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i čl. 7. st. 1. Odluke o visini spomeničke rente, u svrhu utvrđivanja obveze i visine spomeničke rente za 2017. godinu, dostave podatke o korisnoj površini tog poslovnog prostora, kao i sve druge podatke koji mogu utjecati na utvrđivanje obveznika i visine spomeničke rente najkasnije do 31. 3. 2017. godine.

Više informacija

Ponedjeljak, 13. veljača 2017.

Kreće izgradnja spojne prometnice Ive Lole Ribara u vrhu naselja Škurinje s cestom Drenovski put

Na području MO Drenova u Rijeci u drugoj polovici veljače 2017. godine započeti će radovi na građevini; Produženje GU XIV i spoj sa OU XXI (spoj ceste A) na lokaciji Bok Drenova. Predmetni spoj će u naravi predstavljati raskrižje koje obuhvaća spoj postojeće prometnice Ive Lole Ribara u vrhu naselja Škurinje (oznaka po GUP-u GU XII) sa cestom Drenovski put koja dolazi iz naselja Kozala (oznaka po GUP-u GU XIV) i vodi dalje prema Drenovi (oznaka po GUP-u OU XXI).

Više informacija

Petak, 16. prosinac 2016.

Devastacija u “Parku znanosti” u sklopu parka Mlaka

U južnom dijelu Parka Mlaka u listopadu ove godine postavljeni su edukativni eksponati “Glazbena ograda” i “Zvučno zrcalo”, u sklopu realizacije “Parka znanosti”, autorskog projekta Luke Vevereca. Na žalost posjetitelja Parka Mlaka, nepoznati počinitelj iznova je uništio dio “Glazbene ograde”.

Više informacija