Direkcija za prometno redarstvo obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila te upravljanja prometom, s ciljem učinkovitog rješavanja prometnih problema u gradu, a time i povećanja kvalitete života Riječana.

Grad Rijeka ima četrnaest prometnih redara i dva glavna prometna redara, koji mogu izdavati prekršajni nalog, odnosno naplaćivati novčanu kaznu u visini od 300 do 700 kuna za nepropisno zaustavljeno i parkirano vozilo.

Prometni redari su u organizaciji Policijske akademije iz Zagreba, osposobljeni iz područja sigurnosti cestovnog prometa, taktike i metodike postupanja u nadzoru i upravljanju prometom na cestama, prekršajne odgovornosti, kao i osnova komunikacijske kulture.

Aktivnosti prometnog redarstva prioritetno su usmjerene na sam centar grada sa naglaskom na nadzor nad parkiranim vozilima na mjestima rezerviranim za vozila osoba sa invaliditetom, na mjestima za vozila dostave te na pješačkim prijelazima i autobusnim stajalištima.

Sve primjedbe i prijave Direkciji za prometno redarstvo građani mogu javiti na besplatni broj telefona 0800 5101 radnim danom u vremenu od 06,30 do 20,00 sati (osim nedjelje) i subotom od 07,00 do 14,00 sati.

Uredovno vrijeme za primanje stranaka vezano uz prometne prekršaje je ponedjeljkom, srijedom i petkom u vremenu od 11:00 do 13:00 sati u prostorijama Direkcije za prometno redarstvo na adresi Dolac 8.

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija za prometno redarstvo

Prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8, Rijeka Žgomba Alan
alan.zgomba@rijeka.hr
Ravnatelj Direkcije za prometno redarstvo T. +385 51 209 281 Dolac 8 Drpić Marko
marko.drpic@rijeka.hr
Prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8, Rijeka Francetich Raoul
raoul.francetich@rijeka.hr
Prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8, Rijeka Greblički Mario
mario.greblicki@rijeka.hr
Referent - prometni redar za utvrđivanje prekršaja putem video nadzora T. +385 51 209 285 Dolac 8, Rijeka Grgić Ivan
ivan.grgic@rijeka.hr
Referent 1 prometni redar T. +385 51 209 289 Dolac 8, Rijeka Kožul Marin
marin.kozul@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za pravne poslove T. +385 51 209 356 Dolac 8, Rijeka Marić Maja
maja.maric@rijeka.hr
Viši referent – glavni prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8, Rijeka Mršić Jurica
jurica.mrsic@rijeka.hr
Prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8, Rijeka Nikolić Mladen
mladen.nikolic@rijeka.hr
Prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8 , Rijeka Radumilo Dean
dean.radumilo@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 286 F. +385 51 209 295 Dolac 8 Rotar-Dujmović Maja
maja.rotar@rijeka.hr
Prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8 Saršon Radaljac Tajana
tajana.sarson-radaljac@rijeka.hr
Prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8, Rijeka Todeskini Igor
igor.todeskini@rijeka.hr
Prometni redar Dolac 8, Rijeka Tomljenović Ivan
ivan.tomljenovic@rijeka.hr
Prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8, Rijeka Vorkapić Igor
igor.vorkapic@rijeka.hr
Prometni redar T. +385 51 209 287 Dolac 8, Rijeka Vukas Predrag
predrag.vukas@rijeka.hr