U Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti se donose: rješenja o obvezi komunalne naknade, rješenja o obvezi spomeničke rente, zaključuju se ugovori i donose rješenja o davanju na korištenje javnih površina, koncesijska odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru te obavlja fakturiranje i vodi brigu o naplati navedenih naknada.

U Direkciji se obavljaju poslovi ugovaranja i nadzora nad provođenjem radova održavanja komunalne infrastrukture koji obuhvaćaju: održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih površina (zelenih površina, dječjih igrališta, fontana, sanitarnih čvorova, plaža, opreme), održavanje nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, groblja i odvodnje atmosferskih voda.

U Direkciji se obavljaju poslovi ugovaranja i nadzora nad provođenjem radova redovnog upravljanja pomorskim dobrom.

U Direkciji se obavljaju poslovi ugovaranja i nadzora nad obavljanjem i ostalih poslova kao što su: provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Grada Rijeke, dežurna pogrebna služba, veterinarske usluge, održavanje gradskog kupatila i aktivnosti vezane za dekoraciju i iluminaciju Grada.

Pojedinačni poslovi i odgovorne osobe čije kontakte možete pronaći niže u popisu kontakata:

 • Barbara Brkljačić – informacije o nadležnim djelatnicima za pojedine poslove i telefonskim brojevima u Direkciji zajedničke komunalne djelatnosti
 • Boris Škorić – građevinsko održavanje fontana,  građevinsko održavanje javnih zelenih površina i parkova, samostojeće prijenosne ograde. Priprema tehničke dokumentacije, izrada projektnih zadataka za uređenje zelenih površina, stručno tehnička kontrola i investicijski nadzor.
 • Branislava Dželalija – podnošenje zahtjeva za izdavanje koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru
 • Lucija Bagić – održavanje pothodnika, pasaža i javnih sanitarnih čvorova, uklanjanje grafita i stijenskih pokosa
 • Višnja Mohorovičić – održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje pješačkih površina u središtu grada, održavanje Mosta hrvatskih branitelja, radovi na sanaciji potpornih zidova
 • Vladimir Jauk – održavanje javne rasvjete, održavanje fontana, održavanje samočistećih nužnika, održavanje ploča s natpisom Grada Rijeke
 • Danilo Capan – održavanje pokretnih stubišta, javnih satova, kićenje grada, održavanje dizala, održavanje invalidskih platformi na kopnu i plažama, kićenje povodom manifestacija, održavanje privremenih priključka
 • Ivan Šimatović – održavanje čistoće javno prometnih površina, čišćenje slivnika, čišćenje plaža, sanacija divljih odlagališta, provođenje mjere dezinfekcija, dezinsekcije i deratizacije, hvatanje pasa i mačaka lutalica, uklanjanja lešina s javnih površina i sl. Izgubljeni psi i mačke čiji se vlasnik ne može pronaći i napušteni psi i mačke uhvaćeni na području grada Rijeke, drže se u Skloništu za životinje koje se nalazi u Liču. Grad Rijeka apelira na udruge za zaštitu životinja i građane, bez obzira na prebivalište, da ako mogu i imaju uvjeta, udome napuštene životinje iz Skloništa. Potencijalni udomitelji mogu se prijaviti na recepciji Klinike za male životinje pri Veterinarskoj stanici Rijeka ili na telefon 345-033, gdje će dobiti sve potrebne informacije o vremenu i načinu eventualnog preuzimanja životinja iz Skloništa za životinje.
 • Ivana Parac  i Zoran Tadić –  hortikulturno održavanje javnih zelenih površina.
 • Dunja Baković – manipulacija štandovima u vlasništvu Grada, održavanje dječjih igrališta sa loptom, održavanje spomenika, nadzor nad održavanjem građevina oborinske odvodnje u parkovima
 • Anđelina Ćobić – održavanje klupa na zelenim i drugim javnim površinama, održavanje naprava za igru i mladeži, građevinsko održavanje javnih dječjih igrališta
 • Adriana Šneler – održavanje autobusnih čekaonica, održavanje groblja, oglasne površine
 • Nilvana Rajković, Vanda Badurina  i Marina Vučetić-Barić – utvrđivanje obveze i donošenje rješenje o komunalnoj naknadi i naknadi za uređenje voda
 • Milka Samaržija Tomičić i Vesna Vuković – izdavanje rješenja o spomeničkoj renti i sva problematika vezana za rješenja; knjigovodstveno usklađivanje duga s osnove spomeničke rente
 • Astrid Duletić – korištenje javnih površina za postavu privremenih objekata odvijanje manifestacija i sl; lokacije za postavu privremenih objekata (montažni objekti, kiosk, pokretna radnja, uslužna naprava, naprava za zabavu, zabavni park i sl.); korištenje nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke za reklamiranje (transparent, zastava, reklamna površina, reklamna konstrukcija, reklamni uređaj, oglasni stup, oglasni ormarić i oglasna ploča)
 • Tatjana Pavačić – redovno održavanje pomorskog dobra uključujući održavanje sanitarnih čvorova svlačionica, hidroinstalacija na plažama, građevinski i obrtnički radovi po prioritetima mjesnih odbora na nerazvrstanim cestama i pratećoj infrastrukturi
 • Jelena Kožul – vođenje  postupka po zaprimljenim zahtjevima za odobrenje prekopa, zauzimanja i korištenja cesta i drugih javnih površina, uvođenje privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja radova, obračun naknade te izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz

 

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija zajedničke komunalne djelatnosti

Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada T. +385 51 209 388 Titov trg 3, Rijeka Badurina Vanda
vanda.badurina@rijeka.hr
Viši stručni suradnik 1 za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 306 Titov trg 3a Bagić Lucija
lucija.bagic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za javne površine i osiguranje T. +385 51 209 395 Titov trg 3a, Rijeka Baković Dunja
dunja.bakovic@rijeka.hr
Administrativna tajnica T. +385 51 209 405 F. +385 51 209 406 Titov trg 3 Brkljačić Barbara
barbara.brkljacic@rijeka.hr
Administrativna tajnica 1 T. +385 51 209 380
T. +385 51 209 522
Titov trg 3 Butković Gordana
gordana.butkovic@rijeka.hr
Viši referent za komunalne objekte i elektro instalacije T. +385 51 209 348 Titov trg 3a, Rijeka Capan Danilo
danilo.capan@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 393 Titov trg 3a, Rijeka Čobić Anđelina
andjelina.cobic@rijeka.hr
Referentica za računovodstvo prihoda T. +385 51 209 409 Titov trg 3, Rijeka Čorak Marija
marija.corak@rijeka.hr
Referent za očevid u prostorima T. +385 51 209 385 Titov trg 3, Rijeka Dragović Daniel
daniel.dragvic@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 390 Titov trg 3. Rijeka Duda Mirjana
mirjana.duda@rijeka.hr
Voditeljica Službe gospodarenja i naplate T. +385 51 209 404 Titov trg 3 Dujmović Sandra
sandra.dujmovic@rijeka.hr
Viša referentica za davanje u zakup javnih površina T. +385 51 209 401 Titov trg 3 Duletić Astrid
astrid.duletic@rijeka.hr
Savjetnik za pravne poslove T. +385 51 209 345 Titov trg 3 Dželalija Branislava
branislava.dzelajlija@rijeka.hr
Savjetnica za tehničke poslove pripreme T. +385 51 209 203 Titov trg 3 Grubić Sandra
sandra.grubic@rijeka.hr
Savjetnik za javnu rasvjetu T. +385 51 209 338 Titov trg 3a Jauk Vladimir
vladimir.jauk@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za naplatu naknada T. +385 51 209 410 Titov trg 3, Rijeka Kosić Anita
anita.kosic@rijeka.hr
Savjetnica za izradu plana i programa i praćenje izvršenja T. +385 51 209 414 Titov trg 3, Rijeka Kosovac Stana
stana.kosovac@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za promet T. +385 51 209 304 Titov trg 3 Kožul Jelena
jelena.kozul@rijeka.hr
Viša referentica za utvrđivanje naknada T. +385 51 209 308 Titov trg 3, Rijeka Linardić Vlatka
vlatka.linardic@rijeka.hr
Viša referentica za informatičku obradu podataka T. +385 51 209 412 Titov trg 3, Rijeka Lončarić Marija
marija.loncaric@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za nerazvrstane ceste T. +385 51 209 391 Titov trg 3a Mohorovičić Višnja
visnja.mohorovicic@rijeka.hr
Savjetnica za zelene površine T. +385 51 209 392 Titov trg 3a, Rijeka Parac Ivana
ivana.parac@rijeka.hr
Savjetnica za pomorsko dobro i nerazvrstane ceste T. +385 51 209 399 Titov trg 3a Pavačić Tatjana
tatjana.pavacic@rijeka.hr
Viši referent za očevid u prostorima T. +385 51 209 403 Titov trg 3, Rijeka Pađen Tomislav
tomislav.padjen@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za javne površine i osiguranje T. +385 51 209 395 Titov trg 3a Pivac Eni
eni.pivac@rijeka.hr
Viša referent za naplatu naknada T. +385 51 209 417 Titov trg 3, Rijeka Sabljak Silvija
silvana.sabljak@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 411 Titov trg 3, Rijeka Samaržija Tomičić Milka
milka.samarzija-tomicic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za komunalnu higijenu T. +385 51 209 397 Titov trg 3, Rijeka Šimatović Ivan
ivan.simatovic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za pravne poslove T. +385 51 209 411 Titov trg 3, Rijeka Dario Šimurina
dario.simurina@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 400 F. +385 51 209 302 Titov trg 3 Škorić Boris
boris.skoric@rijeka.hr
Savjetnica za javne površine i komunalne objekte T. +385 51 209 398 Titov trg 3a, Rijeka Šneler Adriana
adriana.sneler@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za prihode T. +385 51 209 416 Titov trg 3, Rijeka Srdoč Ožanić Silvija
silvija.srdoc-ozanic@rijeka.hr
Viši referent za očevid u prostorima T. +385 51 209 418 Titov trg 3, Rijeka Storić Nedjeljko
nedjeljko.storic@rijeka.hr
Savjetnik za zelene površine T. +385 51 209 386 Titov trg 3a, Rijeka Tadić Zoran
zoran.tadic@rijeka.hr
Ravnatelj Direkcije zajedničke komunalne djelatnosti T. +385 51 209 407 F. +385 51 209 406 Titov trg 3 Vitas Željko
zeljko.vitas@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za utvrđivanje naknada T. +385 51 209 402 Titov trg 3, Rijeka Munjas Nikolina
nikolina.munjas@rijeka.hr
Stručna suradnica za spomeničku rentu T. +385 51 209 307 Titov trg 3, Rijeka Vuković Vesna
vesna.vukovic@rijeka.hr