Poslovi izgradnje komunalne infrastrukture i uređenja naselja u smislu planiranja, razvoja i gradnje uključivo i kupnju zemljišta i nabavu opreme za uređenja u gradu. Poslovi koordinacije komunalnih i trgovačkih društava, komunalnog redarstva, prometnog redarstva.

Kontakt informacije odjela

 

Povezane novosti

Petak, 23. ožujak 2018.

Predstavljanje Priručnika za ishođenje akata za gradnju sustava vodoopskrbe i odvodnje sa pripadajućim građevinama financiranih sredstvima EU

Priručnik će predstaviti autori: Josip Bienenfeld, dipl. iur., načelnik Sektora pravnih poslova u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja, Snježana Đurišić, dipl.ing.građ., načelnica Sektora izdavanja lokacijskih dozvola i investicija u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i Zrinka Božić, dipl.iur., voditeljica Službe za zemljište u Ministarstvu državne imovine Priručnikom se daje sustavan prikaz dokumenata i radnji nužnih…

Više informacija