Odjel za kulturu bavi se provođenjem kulturnih politika kroz financiranje programa Javnih potreba u kulturi te financiranje i koordinaciju rada kulturnih ustanova. Važan dio djelokruga rada je zaštita i očuvanje kulturnih dobara, stvaranje kulturne infrastrukture i provedba projekta Europske prijestolnice kulture.

Kontakt informacije odjela

 

Povezane novosti

Srijeda, 7. listopad 2020.

Predložite novog člana Kulturnog vijeća za za dramsku umjetnost, ples i pokret

Koja je svrha kulturnih vijeća Grada Rijeke? Kulturna vijeća osnovana su radi: predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost te sudjelovanja u utvrđivanju kulturne politike i mjera za njeno provođenje. U ostvarivanju svojih…

Više informacija

Srijeda, 30. rujan 2020.

Predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Rijeke za 2021.

Što su Javne potrebe u kulturi? Javne potrebe u kulturi čine kulturne djelatnosti, programi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Rijeku koje se sufinanciraju sredstvima Proračuna Grada Rijeke. Tko ima pravo podnošenja prijave? Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju pravne osobe (udruge, umjetničke organizacije, tvrtke, ustanove i dr.) i fizičke osobe. Koji programi se…

Više informacija