Poslovi i zadaće Direkcije programa usmjereni su na lokalne potrebe stanovnika u području kulture koje obuhvaćaju:

 • praćenje stanja u području kulture,
 • osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojima je Grad osnivač i vlasnik,
 • predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, filmske, novomedijske djelatnosti, te kulturnih manifestacija,
 • praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada te izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada.

Direkcija programa prati rad i upravljanje u ustanovama u kulturi kojima je Grad vlasnik i osnivač, prati i potiče rad udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, pruža stručnu pomoć u ostvarenju programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada u kulturi, sudjeluje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Grad, objedinjuje i razmatra predložene projekte iz institucionalne i izvaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje, sudjeluje i potiče predstavljanje i razvoj kulturnog stvaralaštva.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Direkcije

Knjižnična djelatnost

Zakoni: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine br. 17/1998/19)

Pravilnici:

 • Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (Narodne novine br. 139/98, 25/17)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (Narodne novine br. 107/21)
 • Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 43/01)
 • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (Narodne novine br. 21/02)
 • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (Narodne novine br. 52/05)

Muzejska djelatnost

Zakoni: Zakon o muzejima (Narodne novine br. 61/1898/19)

Pravilnici:

 • Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (Narodne novine br. 16/19)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (Narodne novine br. 115/01)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (Narodne novine br. 108/02)
 • Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (Narodne novine br. 16/19)
 • Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (Narodne novine br. 30/06)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (Narodne novine br. 97/10, 112/11)

Kazališna i glazbeno scenska djelatnost

Zakoni: Zakon o kazalištima (Narodne novine br. 71/06, 121/13, 26/1498/21)

Pravilnici:

 • Pravilnik o očevidniku kazališta (Narodne novine br. 36/20)
 • Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (Narodne novine br. 39/07)
 • Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstva za nacionalna kazališta (Narodne novine br. 116/08)

Audiovizualna djelatnost

Zakoni: Zakon o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine br. 61/18)

Pravilnici:

 • Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (Narodne novine br. 76/21)
 • Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (Narodne novine br. 70/19)
 • Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela (Narodne novine br. 40/21)
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija programa

Viša stručna suradnica za organizaciju i potporu u provedbi projekata T. +385 51 209 994 Korzo 16, Rijeka Ančić Iličić Arijana
arijana.ancic-ilicic@rijeka.hr
Savjetnik za književnu i knjižničnu djelatnost i razvoj kreativnih industrija T. +385 51 209 235 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Kapidžić Alen
alen.kapidzic@rijeka.hr
Savjetnica za kazališnu i scensku djelatnost T. +385 51 209 994 Korzo 16, Rijeka Paprika Todorović Gordana
gordana.paprika-todorovic@rijeka.hr
Savjetnik za muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti T. +385 51 209 556 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Šarlija Plamena
plamena.sarlija@rijeka.hr
Ravnateljica Direkcije programa T. +385 51 209 557 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Semion-Tatić Helena
helena.semion-tatic@rijeka.hr
Tehničar za održavanje i korištenje prostora Export-a Srdoč Sonir
sonir.srdoc@rijeka.hr
Savjetnica za audiovizualnu djelatnost i inovativne umjetničke i kulturne prakse T. +385 51 209 213 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Tataj Štok Vanja
vanja.tataj@rijeka.hr
Savjetnica za glazbenu djelatnost T. +385 51 209 593 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Vujović Sandra
sandra.vujovic@rijeka.hr