Poslovi i zadaće Direkcije programa usmjereni su na lokalne potrebe stanovnika u području kulture koje obuhvaćaju:

 • praćenje stanja u području kulture,
 • osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojima je Grad osnivač i vlasnik,
 • predlaganje programa javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, filmske, novomedijske djelatnosti, te kulturnih manifestacija,
 • praćenje namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada te izradu strateških dokumenata kulturne politike Grada.

Direkcija programa prati rad i upravljanje u ustanovama u kulturi kojima je Grad vlasnik i osnivač, prati i potiče rad udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, pruža stručnu pomoć u ostvarenju programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada u kulturi, sudjeluje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Grad, objedinjuje i razmatra predložene projekte iz institucionalne i izvaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje, sudjeluje i potiče predstavljanje i razvoj kulturnog stvaralaštva.

Zakoni i propisi koji se odnose na rad Direkcije

Knjižnična djelatnost

Zakoni: Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/19)

Pravilnici:

 • Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 139/98, 25/17)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, NN 16/14, NN 60/14 – Ispravak, NN 47/17)
 • Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)
 • Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 21/02)
 • Pravilnik o zaštiti knjižnične građe (NN 52/05)

Muzejska djelatnost

Zakoni: Zakon o muzejima (NN 61/18)

Pravilnici:

 • Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj (NN 16/19)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN 115/01)
 • Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02)
 • Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u Sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 16/19)
 • Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije (NN 30/06)
 • Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10, NN 112/11)

Kazališna i glazbeno scenska djelatnost

Zakoni: Zakon o kazalištima (NN 71/06, NN 121/13, NN 26/14)

Pravilnici:

 • Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/2007, 110/16)
 • Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 39/07)
 • Pravilnik o kriterijima i standardima za osiguravanje sredstva za nacionalna kazališta (NN 116/08)

Audiovizualna djelatnost

Zakoni: Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 61/18)

Pravilnici:

 • Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (NN 144/14)
 • Pravilnik o poticanju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (NN 3/15)
 • Pravilnik o kategorizaciji audiovizualnih djela (NN 127/14)
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Direkcija programa

Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu projekata T. +385 51 209 540 Korzo 16. Rijeka Batelić Ksenija
ksenija.batelic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik za knjižnu, knjižničnu i nakladničku djelatnost T. +385 51 209 235 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Kapidžić Alen
alen.kapidzic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za projekt Žiroskop T. +385 51 209 540 Korzo 16, Rijeka Petani Renata
renata.petani@rijeka.hr
Savjetnica za muzejsku, galerijsku i ostale likovne djelatnosti T. +385 51 209 556 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Šarlija Plamena
plamena.sarlija@rijeka.hr
Ravnateljica Direkcije programa T. +385 51 209 557
T. +385 99 7022 342
F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Semion-Tatić Helena
helena.semion-tatic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za nove medije i audiovizualnu djelatnost T. +385 51 209 213 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Tataj Vanja
vanja.tataj@rijeka.hr
Savjetnica za kazališnu i scensku djelatnost T. +385 51 209 540 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Višnjić-Karković Višnja
visnja.visnjic-karkovic@rijeka.hr
Savjetnica za glazbenu djelatnost T. +385 51 209 593 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Vujović Sandra
sandra.vujovic@rijeka.hr