Djelatnosti Odjela gradske uprave za kulturu:

  • praćenje rada i upravljanja u ustanovama u kulturi kojima je Grad Rijeka vlasnik i osnivač,
  • praćenje i poticanje rada udruga te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi,
  • pružanje stručne pomoći u ostvarenju programa i rješavanju problematike korisnika proračuna Grada Rijeke u kulturi,
  • sudjelovanje u pripremi i realizaciji kulturnih manifestacija od značaja za Grad Rijeku,
  • objedinjavanje i razmatranje predloženih projekata iz institucionalne i izvaninstitucionalne kulture te predlaganje njihova prihvaćanja,
  • sudjelovanje i poticanje predstavljanja i razvoja kulturnog stvaralaštva te specifičnih potreba mladih.

Odjel vodi brigu o objektima kulture.

  • Vođenje brige o objektima kulture obuhvaća poslove u svezi gospodarenjem, održavanjem i izgradnjom objekata od značenja za Grad Rijeku.
  • Gospodarenje objektima podrazumijeva ugovaranje zakupa, odnosno načina korištenja, a poslovi vezani za održavanje i izgradnju objekata obuhvaćaju pripremu dokumentacije te vođenje brige oko nadzora nad izvođenjem radova na održavanju, investicijskom održavanju i investicijama.

Odjel sustavno prati poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara, vodi i koordinira provedbu programa zaštite i očuvanja koji se financiraju ili sufinanciraju iz Proračuna Grada Rijeke, surađuje s nadležnim službama i institucijama o svim pitanjima zaštite i očuvanja, izrađuje kratkoročne i dugoročne planove korištenja sredstava prikupljenih naplatom spomeničke rente.

Odjel je nadležan za ustanove u kulturi HNK Ivana pl. Zajce, MMSU Rijeka, Muzej grada Rijeke, Gradsko kazalište lutaka Rijeka, Art-kino i Gradsku knjižnicu Rijeka.

Objektom Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku upravlja HNK Ivana pl. Zajca, a objektima Filodrammatica, Marganovo i Klub Palach upravlja nezavisna kulturna scena, Savez udruga Molekula.

Odjel upravlja Galerijom Kortil u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku koja je zahvaljujući profiliranom izložbenom programu, 2001. godine uvrštena na popis relevantnih izložbenih prostora od strane Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

Odjel gradske uprave za kulturu provodi i koordinira aktivnosti vezane uz kandidaturu Rijeke za EPK 2020. godine, kao jedan od najvažnijih strateških projekata u Prijedlogu strategije kulturnog razvitka Grada Rijeke 2013. – 2020.