Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Glavni kontakt Odjela za kulturu

Odjel za kulturu T. +385 51 209 555 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Pročelnik
Šarar Ivan
Tajnica
Paskaš Angie
kultura@rijeka.hr
Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Odjel za kulturu

Viša stručna suradnica za organizaciju i potporu u provedbi projekata T. +385 51 209 994 Korzo 16, Rijeka Ančić Iličić Arijana
arijana.ancic-ilicic@rijeka.hr
Savjetnica za financijske poslove vezane uz europske projekte Korzo 16, Rijeka Bačić Anita
anita.bacic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu projekata T. +385 51 209 540 Korzo 16. Rijeka Batelić Ksenija
ksenija.batelic@rijeka.hr
Savjetnica za pravne poslove T. +385 51 209 956 Korzo 16, Rijeka Dumičić Anna
anna.dumicic@rijeka.hr
Savjetnik za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara Grbac Mladen
mladen.grbac@rijeka.hr
Savjetnica 2 za pravne poslove T. +385 51 209 565 Korzo 16, Rijeka Ikanović Ingrid
ingrid.ikanovic@rijeka.hr
Viši stručni suradnik 1 za pravne poslove T. +385 51 209 226 Korzo 16, Rijeka Ivan Mikuličić
ivan.mikulicic@rijeka.hr
Savjetnik za književnu i knjižničnu djelatnost i razvoj kreativnih industrija T. +385 51 209 235 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Kapidžić Alen
alen.kapidzic@rijeka.hr
Ravnateljica Direkcije za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 552 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Linić Vlasta
vlasta.linic@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za pripremu i provedbu projekata T. +385 51 209 226 Korzo 16, Rijeka Lukin Sonja
sonja.lukin@rijeka.hr
Savjetnica za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 238 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Medurić-Javor Ružica
ruzica.meduric-javor@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 250 Korzo 16, RIjeka Mekelenić Ivana
ivana.mekelenic@rijeka.hr
Tehničar za održavanje i rukovatelj centralnog grijanja i hlađenja u HKD-u T. +385 51 333 000
T. +385 99 3442 075
Korzo 28, Rijeka Nuhanović Mirsad
mirsad.nuhanovic@rijeka.hr
Savjetnica za kazališnu i scensku djelatnost T. +385 51 209 994 Korzo 16, Rijeka Paprika Todorović Gordana
gordana.paprika-todorovic@rijeka.hr
Tajnica Odjela za kulturu T. +385 51 209 555 Korzo 16, Rijeka Paskaš Angie
angie.paskas@rijeka.hr
Viša stručna suradnica za međunarodnu suradnju T. +385 51 209 243
T. +385 91 212 2350
Korzo 16, Rijeka Pavlović Flegar Tanja
tanja.pavlovic-flegar@rijeka.hr
Savjetnica za ekonomske poslove T. +385 51 209 542 Korzo 16, Rijeka Peranić Una
una.peranic@rijeka.hr
Savjetnik za organizaciju i potporu u provedbi projekta Revitalizacija kompleksa Benčić T. +385 51 209 547 Korzo 16, Rijeka Pujić Mladen
mladen.pujic@rijeka.hr
Pročelnik Odjela za kulturu T. +385 51 209 555 F. +385 51 209 553 Korzo 16, Rijeka Šarar Ivan
ivan.sarar@rijeka.hr
Savjetnik za muzejsku djelatnost i vizualne umjetnosti T. +385 51 209 556 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Šarlija Plamena
plamena.sarlija@rijeka.hr
Savjetnica za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara T. +385 51 209 554 Korzo 16, Rijeka Sekovanić Tajana
tajana.sekovanic@rijeka.hr
Ravnateljica Direkcije programa T. +385 51 209 557 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Semion-Tatić Helena
helena.semion-tatic@rijeka.hr
Savjetnik za financijske poslove vezane uz EU projekte Soža Savić Ivana
ivana.soza-savic@rijeka.hr
Tehničar za održavanje i korištenje prostora Export-a Srdoč Sonir
sonir.srdoc@rijeka.hr
Savjetnica za audiovizualnu djelatnost i inovativne umjetničke i kulturne prakse T. +385 51 209 213 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Tataj Štok Vanja
vanja.tataj@rijeka.hr
Savjetnica za glazbenu djelatnost T. +385 51 209 593 F. +385 51 209 560 Korzo 16, Rijeka Vujović Sandra
sandra.vujovic@rijeka.hr