Odjel za kulturu bavi se provođenjem kulturnih politika kroz financiranje programa Javnih potreba u kulturi te financiranje i koordinaciju rada kulturnih ustanova. Važan dio djelokruga rada je zaštita i očuvanje kulturnih dobara, stvaranje kulturne infrastrukture i provedba projekta Europske prijestolnice kulture.

Kontakt informacije odjela

 

Povezane novosti

Utorak, 20. srpanj 2004.

Gradska knjižnica na Klobučarićevom trgu u Rijeci

Nakon dugog traženja odgovarajuće lokacije Poglavarstvo Grada Rijeke usvojilo je Zaključak o zaključenju Ugovora o osnivanju prava građenja u korist Grada Rijeke na građevinskom zemljištu u vlasništvu Austrograd d.o.o. Rijeka, radi izgradnje zgrade Gradske knjižnice na Klobučarićevom trgu u Rijeci.

Više informacija

Utorak, 18. svibanj 2004.

Ususret UNIMA-i

Nakon godinu dana pripreme Rijeka je spremna ugostiti lutkare cijelog svijeta. Posljednje pripreme su dovršene, predstavljen je vizualni identitet UNIME kojeg je izradio Vojo Radoičić, tiskana višejezična knjižica i pripremljen Festivalski program, a na Korzu otvorena lijepo uređena Festivalska direkcija UNIMA-e 2004.

Više informacija