Služba brine i koordinira realizaciju programa u HKD-u , Filodrammatici i Galeriji Kortil.  U dvoranama HKD-a i Filodrammatike redovito se održavaju programi koje Služba nadgleda i pomaže u njihovoj provedbi, oni su i sjedišta kulturnih udruga ili prostor za vježbanje u plesnim, glazbenim i kazališnim djelatnostima.
Služba je dio Direkcije programa Odjela gradske uprave za kulturu, pa prema Programu javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i u suradnji s drugim službenicima Direkcije programa izrađuje rasporede i godišnje planove programa u HKD-u i Filodrammatici te tijekom godine, prema zahtjevima korisnika i u dogovoru sa suradnicima uvrštava i koordinira programe u prostorima HKD-a, galerije Kortil i Filodrammatice.

 

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za koordinaciju programa u Filodramatici

Rukovatelj centralnog grijanja/hlađenja (domar) T. +385 51 333 000
T. +385 99 3442 075
Korzo 28, Rijeka Nuhanović Mirsad
Mirsad.Nuhanovic@rijeka.hr