Služba brine i koordinira realizaciju programa u HKD-u , Filodrammatici i Galeriji Kortil.  U dvoranama HKD-a i Filodrammatike redovito se održavaju programi koje Služba nadgleda i pomaže u njihovoj provedbi, oni su i sjedišta kulturnih udruga ili prostor za vježbanje u plesnim, glazbenim i kazališnim djelatnostima.
Služba je dio Direkcije programa Odjela gradske uprave za kulturu, pa prema Programu javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i u suradnji s drugim službenicima Direkcije programa izrađuje rasporede i godišnje planove programa u HKD-u i Filodrammatici te tijekom godine, prema zahtjevima korisnika i u dogovoru sa suradnicima uvrštava i koordinira programe u prostorima HKD-a, galerije Kortil i Filodrammatice.

 

Telefon Fax Adresa Osoba za kontakt Email Web

Služba za koordinaciju programa u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku, Filodramatici i galeriji Kortil

Voditelj poslova namještenika - koordinatora tehnike T. +385 51 373 502
T. +385 99 7022 334
F. +385 51 209 560 Strossmayerova 1, Rijeka Jovanović Aleksandar
aleksandar.jovanovic@rijeka.hr
Tehničar za održavanje i rukovatelj centralnog grijanja i hlađenja T. +385 99 7022 337 Strossmayerova 1, Rijeka Kurilić Marin
marin.kurilic@rijeka.hr
Majstor pozornice (domar) T. +385 51 373 502
T. +385 99 7022 337
F. +385 51 307 051 Lilić Boris
Rukovatelj centralnog grijanja/hlađenja (domar) T. +385 51 333 000
T. +385 99 3442 075
Korzo 28, Rijeka Nuhanović Mirsad
Mirsad.Nuhanovic@rijeka.hr
Namještenik za koordinaciju tehnike u HKD-u - majstor za rasvjetu i ozvučenje T. +385 51 373 502
T. +385 99 7022 334
F. +385 51 373 534 Strossmayerova 1, Rijeka Namještenik za koordinaciju tehnike u HKD-u
Pavin Petar
petar.pavin@rijeka.hr
Voditeljica službe za koordinaciju programa u HKD-u, FIlodrammatici i Galeriji Kortil T. +385 51 377 051 F. +385 51 209 560 Strossmayerova 1, Rijeka Todorović Jolanda
jolanda.todorovic@rijeka.hr
Majstor za rasvjetu T. +385 51 373 052 F. +385 51 209 560 Strossmayerova 1, Rijeka Zeneral Šubić Marjan
marjan.zeneral@rijeka.hr