Programska djelatnost Odjela obuhvaća:

  • osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova odgoja i obrazovanja;
  • praćenje rada i poslovanja gradskih ustanova odgoja i obrazovanja;
  • pripremu prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i školstva iznad državnog pedagoškog standarda koji će se financirati iz gradskog proračuna: programa za darovite učenike osnovnih škola, programe produženog boravka i cjelodnevne nastave, ranog informatičkog obrazovanja, programe za učenike i djecu predškolskog uzrasta s posebnim potrebama, programe za dodatnu edukaciju učitelja i stručnih suradnika, gradske razine natjecanja, susreta i smotri, međunarodnu i međugradsku suradnju škola;
  • stipendiranje darovitih srednjoškolaca i studenata te stipendiranje studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja, a za koje u gradu Rijeci iskazuju potrebu za zapošljavanjem gradske obrazovne, socijalne, zdravstvene i kulturne ustanove;
  • sudjelovanje u organizaciji posebnih prigoda iz područja obrazovanja i odgoja;
  • sudjelovanje u koordinaciji aktivnosti vezano uz mlade koje su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave
  • osiguranje drugih programa u funkciji odgoja i obrazovanja.

Ustanove predškolskog odgoja i osnovnoškolskog obrazovanja:

Grad Rijeka osnivač je 29 ustanova odgoja i obrazovanja za koje osigurava proračunska sredstva za ostvarenje programa te održavanje i opremanje objekata.