Izdavanje lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola, potvrđivanje parcelacijskih elaborata, obavljanje tehničkog pregleda građevina i izdavanje uporabnih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada.

Kontakt informacije odjela

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji  i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (“NN” br. 39/19.) omogućena je komunikacija i podnošenje svih priloga u elektroničkom obliku, a zainteresirane osobe i javnost obavještavaju se elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče.

Zahtjev za građevinsku dozvolu i ostale akte moguće je predati putem sustava eDozvola.

Poveznice:

Korisne informacije:

Obavijesti

Četvrtak, 23. srpanj 2020.

Uvid u glavni projekt za izgradnju završne građevine niza od 3 građevine – višeobiteljske stambene građevine oznake ”1A”

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja građevinske dozvole za izgradnju završne građevine niza od 3 građevine – višeobiteljske stambene građevine oznake ”1A” , poziva stranke u postupku da 21. kolovoza 2020. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.