Izdavanje lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola, potvrđivanje parcelacijskih elaborata, obavljanje tehničkog pregleda građevina i izdavanje uporabnih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada.

Kontakt informacije odjela

Povezane službene obavijesti i novosti

Obavijesti

Četvrtak, 29. studeni 2018.

Poziv za uvid u glavni projekt za benzinsku postaju Rijeka – Rujevica

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja građevinske dozvole za benzinsku postaju Rijeka – Rujevica, poziva stranke u postupku da 14.12.2018. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Srijeda, 23. svibanj 2018.

Obavijest o roku za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine broj 65/2017) produžen je rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje zgrada. Zahtjevi za izdavanje rješenje o izvedenom stanju mogu se podnijeti do 30. lipnja 2018. godine. Pozivaju se vlasnici zgrada ukoliko postoji nepravilnost u vezi sa gradnjom ili rekonstrukcijom njihove nekretnine, da iskoriste dodatni rok za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.

Više informacija

Četvrtak, 31. kolovoz 2017.

Izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br. 153/13) usvojen je 30. lipnja 2017. godine. Donošenjem navedenog Zakona omogućilo se prostorno planiranje u gospodarskom pojasu i epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske te je Zakon o prostornom uređenju usklađen s Direktivom 2014/89/EU…

Više informacija