Izdavanje lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola, potvrđivanje parcelacijskih elaborata, obavljanje tehničkog pregleda građevina i izdavanje uporabnih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada.

Kontakt informacije odjela

Povezane novosti

Obavijesti

Utorak, 13. prosinac 2016.

Poziv strankama u postupku na uvid građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, podsustav Martinkovac – Kantrida, dionica D

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.115., 116., 117., 118 i 119. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, PODSUSTAV MARTINKOVAC – KANTRIDA, DIONICA D, na k.č. 1975/41, 1965/1, 1963/1, 5091/4, 1017/1,…

Srijeda, 9. studeni 2016.

Uvid u idejni projekt za izgradnju ulice planske oznake OU 4-a s komunalnom infrastrukturom u gradskom naselju Martinkovac

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za IZGRADNJU ULICE PLANSKE OZNAKE OU 4-a S KOMUNALNOM INFRASTRUKTUROM U GRADSKOM NASELJU MARTINKOVAC na k.č. 995/14, 995/19, 995/5, 995/20, 995/6, 995/9, 991/28, 989/7, 984/2, 988, 995/13, 1062/5, 1062/1 u k.o. ZAMET, podnositelja zahtjeva GRADA RIJEKE, Titov trg 3, Rijeka, poziva stranke u postupku da 17.10.2016. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Ponedjeljak, 7. studeni 2016.

Uvid u idejni projekt za zahvat u prostoru: sustav odvodnje Rijeka – uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru: Sustav odvodnje Rijeka – Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rijeka na k.č. br. 4639, 4645/1, 4679/2, 4645/4, 4645/2, 4657, 4784/1, 4784/2, 4785, 4842/1, 4842/2 i 4645/5, k.o. STARI GRAD te k.č. 6920/16 i 6678, k.o. Sušak, podnositelja zahtjeva KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, Dolac 14, poziva stranke u postupku da 16. studenog 2016. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Ponedjeljak, 17. listopad 2016.

Uvid u idejni projekt za gradnju stambene ulice “Kapitanovo II” s komunalnom infrastrukturom u naselju Kozala

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.141., 142., 143., 144 i 145. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) u postupku izdavanja lokacijske dozvole za gradnju stambene ulice “Kapitanovo II” s komunalnom infrastrukturom u naselju Kozala, na k.č. 2439, 2438, 2437/1, 2444, 2436, 2433, 2432, 2435, 2445, 2434/1, 2446, 247 i 2449/9 u k.o. STARI GRAD, podnositelja zahtjeva GRADA RIJEKE, Rijeka, Korzo 16, poziva stranke u postupku da 26. listopada 2016. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Utorak, 21. ožujak 2017.

Uvid u glavni projekt za građenje višeobiteljske stambene građevine

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.115., 116., 117., 118 i 119. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske stambene građevine na k.č.1099/1, 1096, 1097 i 1098 k.o. SRDOČI novoformirana( k.č. 1099/1 k.o. SRDOČI ), investitora BULATOVIĆ GORAN, Viškovo, Dovičići 18, poziva stranke u postupku da 27.ožujka 2017. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Više informacija

Petak, 17. veljača 2017.

Uvid u glavni projekt za građenje višenamjenske postaje za punjenje vozila tekućim i plinovitim gorivom

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl. 115., 116., 117., 118. i 119. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višenamjenske postaje za punjenje vozila tekućim i plinovitim gorivom na k.č. 2845/3, k.o. Zamet, investitora ENERGO d.o.o. Rijeka, Dolac 14, poziva stranke u postupku da 24.02.2017. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Više informacija