Izdavanje lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola, potvrđivanje parcelacijskih elaborata, obavljanje tehničkog pregleda građevina i izdavanje uporabnih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada.

Kontakt informacije odjela

Povezane novosti

Obavijesti

Utorak, 13. prosinac 2016.

Poziv strankama u postupku na uvid građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, podsustav Martinkovac – Kantrida, dionica D

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.115., 116., 117., 118 i 119. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, PODSUSTAV MARTINKOVAC – KANTRIDA, DIONICA D, na k.č. 1975/41, 1965/1, 1963/1, 5091/4, 1017/1,…

Utorak, 21. ožujak 2017.

Uvid u glavni projekt za građenje višeobiteljske stambene građevine

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.115., 116., 117., 118 i 119. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske stambene građevine na k.č.1099/1, 1096, 1097 i 1098 k.o. SRDOČI novoformirana( k.č. 1099/1 k.o. SRDOČI ), investitora BULATOVIĆ GORAN, Viškovo, Dovičići 18, poziva stranke u postupku da 27.ožujka 2017. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Više informacija

Petak, 17. veljača 2017.

Uvid u glavni projekt za građenje višenamjenske postaje za punjenje vozila tekućim i plinovitim gorivom

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl. 115., 116., 117., 118. i 119. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višenamjenske postaje za punjenje vozila tekućim i plinovitim gorivom na k.č. 2845/3, k.o. Zamet, investitora ENERGO d.o.o. Rijeka, Dolac 14, poziva stranke u postupku da 24.02.2017. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Više informacija