Izdavanje lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola, potvrđivanje parcelacijskih elaborata, obavljanje tehničkog pregleda građevina i izdavanje uporabnih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada.

Kontakt informacije odjela

U “Narodnim novinama” br. 39 od 17.4.2019. objavljen je  Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju koji su stupili na snagu 25. travnja 2019. godine.

Najvažnije izmjene se odnose na slijedeće:

  • izradu i način donošenja prostornih planova;
  • lokacijska dozvola, građevinska dozvola, posebni uvjeti, uvjeti priključenja i potvrda glavnog projekta postaju elektroničke isprave;
  • omogućava se komunikacija elektroničkim putem i podnošenje svih priloga uz zahtjeve za izdavanje lokacijske i građevinske dozvole, u elektroničkom obliku;
  • projekti se također dostavljaju u elektroničkom obliku, uz samo jedan primjerak ispisa idejnog, odnosno glavnog projekta čime je smanjen njihov sadržaj i trošak izrade;
  • investitor je oslobođen obveze pribavljanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja koji su uvjet za izdavanje dozvola – postupak provodi upravno tijelo putem sustava eKonferencija;
  • zainteresirane osobe i javnost obavještavaju se elektroničkim putem, uspostavom elektroničke oglasne ploče 

Zahtjev za građevinsku dozvolu i ostale akte moguće je predati putem sustava eDozvola nakon 03.06.2019. godine, a do tada zahtjevi se predaju putem pisarnice (Trpimirova 2/II).

Poveznice: