Izdavanje lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola, potvrđivanje parcelacijskih elaborata, obavljanje tehničkog pregleda građevina i izdavanje uporabnih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada.

Kontakt informacije odjela

Povezane službene obavijesti i novosti

Četvrtak, 21. prosinac 2017.

Poziv u idejni projekt za građenje prilazne ceste U-1 s okretištem prema DPU stambenog područja Drenova – BOK (I i II FAZA)

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje prilazne ceste U-1 s okretištem prema DPU stambenog područja Drenova – BOK (I i II FAZA), poziva stranke u postupku da 03.01.2018. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Više informacija

Srijeda, 4. listopad 2017.

Poziv za uvid u glavni projekt za gradnju kružnog raskrižja ulice Martinkovac ( GU V i OU 15 ) i ulice Miroslava Krleže ( SU III ) – FAZA 1

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja građevinske dozvole za gradnju kružnog raskrižja ulice Martinkovac ( GU V i OU 15 ) i ulice Miroslava Krleže ( SU III ) – FAZA 1, poziva stranke u postupku da 16.10.2017. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Više informacija

Četvrtak, 31. kolovoz 2017.

Izmjene i dopune Zakona o prostornom uređenju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br. 153/13) usvojen je 30. lipnja 2017. godine. Donošenjem navedenog Zakona omogućilo se prostorno planiranje u gospodarskom pojasu i epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske te je Zakon o prostornom uređenju usklađen s Direktivom 2014/89/EU…

Više informacija

Četvrtak, 31. kolovoz 2017.

Izmjene i dopune Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama

OTVOREN NOVI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OZAKONJENJE Na 4. sjednici Hrvatskog Sabora 30. lipnja 2017. godine usvojen je konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/2012 i 143/2013). Najvažnije promjene koje je Zakon donio su: omogućeno je ozakonjenje građevina koje su izgrađene u planiranim…

Više informacija