Izdavanje lokacijskih dozvola, građevinskih dozvola, potvrđivanje parcelacijskih elaborata, obavljanje tehničkog pregleda građevina i izdavanje uporabnih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području Grada.

Kontakt informacije odjela

Povezane novosti

Obavijesti

Utorak, 11. srpanj 2017.

Objavljene izmjene zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i zakona o prostornom uređenju

U Narodnim Novinama broj 65/2017 od 7. srpnja 2017. godine objavljeni su Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju. Zakoni stupaju na snagu 15. srpnja 2017. godine Najvažnije promjene u Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama su: omogućeno je…

Više informacija

Četvrtak, 6. srpanj 2017.

Otvoren novi rok za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama OTVOREN NOVI ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA OZAKONJENJE Na 4. sjednici Hrvatskog Sabora 30. lipnja 2017. godine usvojen je konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, broj 86/2012 i 143/2013). Najvažnije promjene koje je…

Više informacija

Četvrtak, 6. srpanj 2017.

Usvojen novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju Na 4. sjednici Hrvatskog Sabora 30. lipnja 2017. godine usvojen je konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (Narodne Novine br. 153/13). Donošenjem predloženog Zakona omogućit će se prostorno planiranje u gospodarskom pojasu i epikontinentalnom pojasu Republike Hrvatske te će se Zakon…

Više informacija

Utorak, 21. ožujak 2017.

Uvid u glavni projekt za građenje višeobiteljske stambene građevine

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl.115., 116., 117., 118 i 119. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višeobiteljske stambene građevine na k.č.1099/1, 1096, 1097 i 1098 k.o. SRDOČI novoformirana( k.č. 1099/1 k.o. SRDOČI ), investitora BULATOVIĆ GORAN, Viškovo, Dovičići 18, poziva stranke u postupku da 27.ožujka 2017. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Više informacija

Petak, 17. veljača 2017.

Uvid u glavni projekt za građenje višenamjenske postaje za punjenje vozila tekućim i plinovitim gorivom

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, na temelju odredbe čl. 115., 116., 117., 118. i 119. Zakona o gradnji (NN br. 153/13) u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje višenamjenske postaje za punjenje vozila tekućim i plinovitim gorivom na k.č. 2845/3, k.o. Zamet, investitora ENERGO d.o.o. Rijeka, Dolac 14, poziva stranke u postupku da 24.02.2017. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Više informacija