Obavijesti

Petak, 24. svibanj 2019.

Poziv za uvid u idejni projekt za građenje pristupnog puta PP1

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje pristupnog puta PP1, poziva stranke u postupku da 05.06.2019. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Ponedjeljak, 15. travanj 2019.

Poziv za uvid u idejni projekt za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje „grad“ – podsustav željeznički kolodvor

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja izmjene i dopune lokacijske dozvole za rekonstrukciju i dogradnju sustava odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Rijeka, sustav javne odvodnje „grad“ – podsustav željeznički kolodvor, poziva stranke u postupku da 26. travnja 2019. godine, izvrše uvid u idejni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Utorak, 26. veljača 2019.

Poziv za uvid u glavni projekt za rekonstrukciju Doma za dementne osobe

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje, u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju Doma za dementne osobe, na k.č. 6422/1 k.o. SUŠAK (ni), poziva stranke u postupku da 04.03.2019. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.

Srijeda, 16. siječanj 2019.

Poziv za uvid u glavni projekt za rekonstrukciju stambene građevine

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju stambene građevine, poziva stranke u postupku da 25.siječnja 2019. godine, izvrše uvid u glavni projekt i druge dokumente radi izjašnjenja.